СКЛАД РАДИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Боровик 

Валентина Олександрівна

в.о. голови Ради, голова профспілкової організації Сумського державного університету

Романюк 

Сергій Михайлович

заступник голови Профспілки  працівників освіти і науки України

Баюрко 

Микола Васильович 

голова первинної профспілкової  організації Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

Грановський 

Василь Григорович

голова Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

Бурман 

Людмила Володимирівна

голова первинної профспілкової організації Криворізького державного педагогічного університету

Когут 

Василь Іванович

голова Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Гринь
 Надія Іванівна

голова Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Білоцький 

Олександр Вікторович

голова первинної профспілкової організації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Бек 

Юліан Богуславович

голова первинної профспілкової організації  працівників Львівського національного університету імені Івана Франка

Тубальцев 

Анатолій Миколайович

голова первинної профспілкової організації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Корнійчук 

Любов Терентіївна

голова Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Корольова 

Тетяна Сергіївна

голова первинної профспілкової організації співробітників Одеського національного економічного університету

Кравець 

Юрій Ісакович

голова Рівненської обласної організації
 Профспілки працівників освіти і науки України

Гарматюк 

Оксана Олегівна

голова первинної профспілкової організації працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Профспілки працівників освіти і науки України

Дулуб 

Лідія Миколаївна

голова Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Савченко 

Людмила Леонідівна

голова первинної профспілкової організації Комунального закладу  "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Тітов 

Андрій Анатолійович

голова первинної профспілкової організації Харківського національного університету будівництва та архітектури

Зданевич 

Лариса Володимирівна

голова первинної профспілкової організації працівників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Хитрук 

Валентин Іванович

голова первинної профспілкової організації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Боднарук 

Микола Іванович

голова первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Яцунь 

Олександр Михайлович

голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

Безуглий 

Михайло Олександрович

голова первинної профспілкової організації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Догори