Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності гірських та високогірних населених пунктів

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності гірських та високогірних населених пунктів» (реєстр № 2003-1 від 16.09.2019 р.), внесений народними депутатами України Лопушанським А.Я., Княжицьким М.Л., надісланий листом № 707 від 07.10.2019 р. і в цілому його підтримує та пропонує доповнити законопроект наступним.
В абзаці 3 частини 9 статті 1 розділу І законопроекту щодо змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», яким передбачаються зміни до статті 6 цього закону, слова «освітніх закладів» замінити словами «закладів та установ освіти», відповідно до термінології, встановленої Законом України «Про освіту», а після словосполучення «на 50%» необхідно доповнити словами «та не включаються до розміру мінімальної заробітної плати».
Догори