Проект Закону України «Про дошкільну освіту»

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект Закону України «Про дошкільну освіту» та вдячний за врахування у проекті закону пропозицій і зауважень Профспілки, які були надані у попередніх листах на адресу міністерства, зокрема щодо установчих документів закладів дошкільної освіти, реорганізації і ліквідації закладу дошкільної освіти у сільській місцевості лише за рішенням загальних зборів територіальної громади, обов’язковості виконання актів центрального органу виконавчої влади у сфері освіти іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування тощо.

Однак деякі з зауважень Профспілки залишилася поза увагою.

Це стосується забезпечення здобуття дітьми дошкільної освіти «громадськими об’єднаннями, які здійснюють освітню діяльність у сфері дошкільної освіти без статусу юридичної особи» (статті 7, 9, 16, 30). Норма законопроекту суперечить пункту 27 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту», яким визначено, що суб’єктом освітньої діяльності є фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність. Цією нормою Закону не передбачено можливість провадження освітньої діяльності громадським об’єднанням без статусу юридичної особи.

Догори