Про схвалення концепції розвитку дошкільної освіти

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції розвитку дошкільної освіти» та зазначає наступне.
Згідно з статтею 5 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах, розвиток дошкільної освіти.
Положеннями проекту Концепції задекларовано вирішення проблем обмеженого рівного доступу до здобуття якісної дошкільної освіти та нерозвиненої мережі цих закладів, відпливу кваліфікованих кадрів через неконкурентну оплату праці у сфері дошкільної освіти. Однак, як прослідковується у проекті, одним з шляхів вирішення цих проблем вбачається розширення мережі приватних і корпоративних
закладів дошкільної освіти, що не може сприяти вирішенню проблеми рівної доступності дошкільної освіти, як наголошено у Концепції. 
Догори