Про пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2009 рік

Комітет з питань науки і освіти
Верховної Ради України

Про пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2009 рік

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу обсягів бюджетних призначень на освітню галузь та розміру мінімальної заробітної плати для працівників бюджетної сфери, запропонованих в проекті Державного бюджету України на 2009 рік. Аналіз положень законопроекту, презентованого Кабінетом Міністрів України, засвідчує, що як і в попередні роки обсяги видатків на освіту не відповідають гарантіям, передбаченим ст. 61 Закону України «Про освіту». Попри те, що передбачається збільшення видатків зведеного бюджету порівняно з 2008 роком з 57,5 млрд.грн. до 76,6 млрд.грн., їх доля у обсязі внутрішнього валового продукту зменшується. Якщо при затвердженні Державного бюджету України на 2008 рік обсяги видатків зведеного бюджету на освіту складали 6,47 відсотка від ВВП, то проектом основного кошторису України на наступний рік вони пропонуються в розмірі 6,04 відсотка. Недостатність коштів унеможливлює створення гідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, здобуття безоплатної якісної освіти, реалізацію законодавчого визначеного рівня оплати праці працівників галузі, забезпечення житлово-побутових умов працівників та студентів. За переконанням освітян підтвердженням визнання державою галузі освіти пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного, культурного розвитку суспільства, що задекларовано ст.. 4 Закону України «Про освіту», буде затвердження в Держбюджеті на 2009 рік видатків на галузь в обсягах, що відповідають 10 % національного доходу. Зокрема вимагають збільшення видатки для:
- забезпечення в повному обсязі гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам щодо розміру середніх посадових окладів на рівні середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, встановлення доплат спеціалістам системи освіти до рівня середньомісячної заробітної плати працівників галузей економіки, визначених ст. 57 Закону України «Про освіту», на чому наголошується також в Указах Президента України від 4 липня 2005 року N 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та від 20 березня 2008 року N 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;
- безоплатного забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа житлом з опаленням та освітленням (без урахування розміру їхнього сукупного доходу) відповідно до частини четвертої ст.57 Закону України «Про освіту»;
- підвищення розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів не нижче прожиткового мінімуму ( ст.54 проекту закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік»;
- збільшення обсягів видатків для виплати адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу не лише в загальноосвітніх та професійно-технічних, а й у дошкільних та позашкільних навчальних закладах;
- запровадження пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до п.34 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002;
- індексації заборгованості педагогічним та науково-педагогічним працівникам із виплат, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”;
- відрахування закладами, установами, організаціями системи освіти первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
- реалізації вимог ст.19 Закону України «Про охорону праці» стосовно виділення витрат на охорону праці у закладах та установах освіти у обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

Наполягаємо на встановленні розміру окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, що відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб ( ст. 53 проекту закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік»).

ЦК Профспілки просить не допустити зниження долі видатків на освіту та врахувати зазначені пропозиції при розгляді законопроекту. Висловлюємо глибоку надію, що позиція народних депутатів України сприятиме забезпеченню гарантій в фінансуванні освіти, оплаті праці працівників навчальних закладів та установ, житлово-комунальних послугах педагогам сільської місцевості та підвищенню рівня матеріального забезпечення педагогічних працівників і студентської молоді.

Голова Профспілки Л.С.Сачков
Пропозиція
0
1 жовтня 2008
4 700

Схожі публікації


Догори