Мінфін: у 2020 р. видатки на навчання одного студента за держзамовленням становили 63 тисячі гривень

Міністерство фінансів продовжує оприлюднювати дані про ефективність використання публічних фінансів, а тому підготувало «дашборд» (аналітичний інструмент) про фінансові, кількісні та якісні показники діяльності закладів вищої освіти (III та IV рівнів акредитації) в 2020 році.

Загальні видатки 166 закладів вищої освіти, що включені до аналізу, становили 19,3 млрд грн по загальному фонду державного бюджету та 12,4 млрд грн по спеціальному фонду державного бюджету (кошти отримані за надання платних послуг). 

У цих закладах навчалося 635,7 тис. студентів, зокрема 307 тис. студентів, які здобувають освіту за держзамовленням, та 328,7 тис. студентів за контрактом.

Середні розрахункові видатки на одного студента за держзамовленням виросли на 13% та становили 63 тис. грн на рік. В окремих закладах вищої освіти цей показник суттєво перевищував середнє значення по країні.

Найбільші видатки на навчання одного студента за державним замовленням у 2020 році були в таких закладах:

 • Льотній академії національного авіаційного університету – 309,2 тис. грн на рік;
 • Національній музичній академії України ім. І. П. Чайковського – 240,2 тис. грн;
 • Одеській національній музичній академії ім. А. В. Нежданової – 183,1 тис. грн;
 • Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка – 149,8 тис. грн;
 • Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого – 146,2 тис. гривень.

Підготовка фахівців закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Тут зосереджена половина закладів вищої освіти, які навчають 57% студентів, та витрачають майже дві третини коштів, спрямованих з державного бюджету на підготовку фахівців закладами вищої освіти.

До підготовки студентів за державним замовленням у 2020 році було залучено 52,1 тис. науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Водночас для обслуговування освітнього процесу також здійснювалось утримання 69,4 тис. непедагогічних працівників, що становило 57% від загальної чисельності працівників. Тобто чисельність допоміжних працівників закладів вищої освіти наразі є більшою за чисельність науково-педагогічного та педагогічного персоналу, які безпосередньо надають освітні послуги студентам.

Найбільша частка непедагогічного персоналу в таких закладах:

 • Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана – 78%;
 • Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ‒ 75%;
 • Національному університеті «Одеська морська академія» – 73%;
 • Національному лісотехнічному університеті України – 69%;
 • ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» – 69%.

Ознайомитися з дашбордом можна нижче, або в спеціальному розділі «Видатки на вищу освіту» на сайті Мінфіну.

 

Довідково

Інформація про показники діяльності закладів вищої освіти була надана Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством культури та інформаційної політики України щодо закладів, які знаходяться в їх сфері управління.

В аналізі представлені дані про видатки державного бюджету на оплату послуг з підготовки фахівців закладами вищої освіти (III ‒ IV рівнів акредитації) за бюджетними програмами, а саме за такими КПКВК:

 • 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики (МОН);
 • 2201280 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (МОН);
 • 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоровʼя, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти (МОЗ);
 • 3501520 Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти (Мінфін);
 • 3801160 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти (МКІП).

В аналіз не включено заклади вищої освіти, щодо яких інформація відсутня або неповна.


За матеріалами – Міністерство фінансів України

Схожі публікації


Догори