Профспілка працівників освіти і науки України

Головна > Новини/Інформація про найважливіші події/До відома регіонів > Для підвищення зарплат освітянам потрібна активна робота з місцевою владою

Для підвищення зарплат освітянам потрібна активна робота з місцевою владою


28 вересня 2018

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертає увагу на необхідності проведення відповідної роботи на місцях з метою вирішення питання підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також інших закладів та установ освіти.

Як відомо, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 р. доручено розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 р. оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Прем’єр-міністром України під час засідання Уряду від 11 січня 2018 року з розгляду зазначеного питання доручено Мінсоцполітики разом з Мінфіном, МОН та іншими міністерствами, Спільним представницьким органом об’єднань профспілок та Всеукраїнською асоціацією місцевого самоврядування «Асоціація міст України» опрацювати питання підвищення заробітної плати окремих категорій працівників бюджетної сфери з урахуванням можливостей місцевих бюджетів та подати Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції.

ЦК Профспілки звернувся до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України з вимогою щодо необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників комунальних закладів і установ освіти, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників державних закладів вищої та професійно-технічної освіти з 1 вересня 2018 року

В той же час нагадуємо, що використовуючи норми законодавства, наявні законодавчі підстави для збільшення заробітної плати педагогічним працівникам комунальних закладів освіти допоки Урядом буде прийнято відповідне рішення про підвищення їм розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557  «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» керівники мають право встановлювати надбавки працівникам у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи; за складність, напруженість у роботі.

Для встановлення таких надбавок нормативними документами не встановлено вимог щодо підтвердження таких умов праці. Надбавки встановлюються на підставі керівника закладу за погодженням з виборним профспілковим органом.

Щодо фінансового забезпечення таких виплат, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. 

Одним з власних повноважень виконавчих органів місцевих рад, що передбачні статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є управління закладами освіти, організація їх фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів.

Тому з метою забезпечення підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших закладів та установ освіти місцеві ради можуть вносити до місцевих бюджетів зміни, приймати рішення про збільшення обсягів бюджетних призначень та фонду оплати праці, необхідних для встановлення надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи чи за складність, напруженість у роботі, тобто, так званих «регіональних надбавок».

Профспілка акцентує увагу на проведенні відповідної роботи на місцях з депутатами місцевих рад, міськими головами, головами районних рад та рад об’єднаних територіальних громад, фінансовими органами та органами управління освітою щодо фінансового забезпечення та необхідності підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів шляхом установлення з 1 вересня 2018 року їм надбавок за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи; за складність, напруженість у роботі у розмірі 10% і вище посадового окладу (ставки заробітної плати).
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Повернутися