Міністерство освіти і науки та Міністерство праці та соціальної політики роз'яснюють

Лист
Міністерство освіти і науки України
від 15.02.2010 № 1/9-80

Міністерство праці та соціальної політики України
від 17.02.2010 № 1632/0/14-10/13

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
Державних адміністрацій

Головам рад директорів вищих
навчальних закладів I-II рівнів
акредитації


Щодо роз’яснення до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 року № 1130


Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство освіти і науки України зважаючи на численні запити з місць стосовно виплати надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) певним категоріям педагогічних працівників, що установлена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" роз'яснюють наступне.

1. Надбавка у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) установлюється з 1 січня 2010 року з метою підвищення престижності праці учителям усіх спеціальностей, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників (далі надбавка), в тому числі педагогічним працівникам вищезгаданих закладів освіти, які обіймають посади, що є похідними від професійних назв робіт, а саме старший викладач, старший вихователь.
Педагогічним працівникам, які працюють на умовах контракту, мають бути внесені зміни до контракту щодо її встановлення.

2. Надбавка встановлюється до посадового окладу або ставки заробітної плати (в тому числі і годинної ставки) за займаною посадою, визначених з урахуванням підвищень, передбачених чинними нормативно-правовими актами з оплати праці, незалежно від установлених за іншими чинними нормативно-правовими актами надбавок і доплат.

3. Якщо педагогічний працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченою ставкою заробітної плати, абсолютний розмір надбавки відповідно зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

4. У випадках, коли за основним місцем роботи педагогічний працівник отримує неповну ставку та виконує педагогічну роботу на вищезгаданих посадах в інших навчальних закладах, надбавка встановлюється у кожному навчальному закладі.

5. Надбавка встановлюється учителям-логопедам логопедичних пунктів, оскільки згідно з чинним законодавством на них поширюються умови оплати праці учителів спеціальних шкіл-інтернатів, які є загальноосвітніми навчальними закладами.

6. Обмежень щодо виплати такої надбавки працівникам, які
працюють за сумісництвом, постановою Кабінету Міністрів України від 5.10.2009 р. № 1130, не встановлено.

7. Надбавки у навчально-виховних комплексах "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад" встановлюються керівникам та заступникам керівників закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям та вихователям груп продовженого дня.


Заступник Міністра праці та соціальної політики України
В.В.Іванкевич

Заступник Міністра освіти і науки України
П.М.Куліков
0
18 лютого 2010
8 379
---

Схожі публікації


Догори