Про обчислення педагогічного стажу

Зважаючи на звернення та пропозиції з місць, спільним листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-539 від 13.08.09 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/328 від 14.08.09, рекомендовано Міністерству освіти і науки Автономної республіки Крим, Управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, Головам рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів, керівникам закладів і установ освіти, Кримській республіканській, обласним, Київській, Севастопольській міським організаціям Профспілки працівників освіти і науки України враховувати наступне при визначенні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Відповідно до наказу Міністерства освіти СРСР від 6 червня 1980 року № 75 «Про заходи щодо подальшого поліпшення організації оздоровлення учнів шкіл», погодженого з Держкомпраці СРСР, Міністерством фінансів СРСР та ВЦРПС, в Типових штатах таборів для школярів передбачалася посада піонервожатого, умови оплати праці якого були визначені цим же наказом.

Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне зараховувати до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам час роботи на посаді піонервожатого в таборах для школярів.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори