Лист Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2008 року за № 1/9-685

Кримській республіканській,
обласним, Київській
та Севастопольській
міським організаціям Профспілки
працівників освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома лист Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2008 року за № 1/9- 685 стосовно необхідності збереження існуючої та створення розгалуженої мережі груп подовженого дня у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Просимо довести зміст даного листа до відома профспілкових організацій для ознайомлення та використання у практичній роботі.

Голова Профспілки Л.С.Сачков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.10.2008 р. N 1/9-685


Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки України занепокоєне фактами прийняття місцевими органами виконавчої влади окремих регіонів управлінських рішень щодо зменшення кількості груп подовженого дня у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Зменшення кількості груп подовженого дня мотивується відсутністю необхідних коштів у місцевих бюджетах на їх утримання. За бажанням батьків, пропонується організація груп подовженого дня, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок батьківської плати, що суперечить чинному законодавству.

Так, статтею 6 Закону України "Про освіту" одним із основних принципів освіти в Україні визначено доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Функціонування у загальноосвітніх навчальних закладах груп подовженого дня передбачено п. 11 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року за N 964.

Методичними рекомендаціями із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.06.2001 р. N 1/9-234) до штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладів введено посаду "вихователь групи подовженого дня", яка фінансується за кошти місцевих бюджетів.

Припинення діяльності та зменшення кількості груп подовженого дня негативно вплине на стан соціальної захищеності населення та призведе до неконтрольованого перебування дітей молодшого шкільного віку в позаурочний час.

Зважаючи на зазначене, прошу забезпечити збереження існуючої та вжити заходів щодо розгалуження мережі груп подовженого дня.

Міністр І. О. Вакарчук
Лист

Схожі публікації


Догори