Про необхідність зарахування до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років науково-педагогічним працівникам часу роботи на посадах наукових працівникі

Лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів України з приводу необхідності зарахування до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років науково-педагогічним працівникам часу роботи на посадах наукових працівникі

23.04.2009 № 02-5/180
Кабінет Міністрів України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу необхідності зарахування до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років науково-педагогічним працівникам часу роботи на посадах наукових працівників.

Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати такої надбавки педагогічним та науково-педагогічним працівникам крім роботи на цих посадах, зараховуються також інші види діяльності. Зокрема до педстажу враховується час роботи на посадах старшого піонервожатого, військового керівника, керівника допризовної підготовки, групової медичної сестри, виконання обов'язків батьків-вихователів, робота викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів на виробництві та у сфері послуг, робота у спортивних школах на посадах керівників, їх заступників, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів тощо.

В той же час не передбачено зарахування до педагогічного стажу для виплати таких надбавок роботи на посадах наукових працівників, яка зачасти передує науково-педагогічній діяльності, або ж протікає у періоди між цією роботою.

При цьому слід зазначити, що згідно з Порядком виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494, до стажу наукової роботи для встановлення надбавки за стаж наукової роботи, науковим працівникам час роботи на посадах науково-педагогічних працівників зараховується.

З метою сприяння співробітництву та інтеграції академічної науки та вищої школи, поповненню викладацького складу кваліфікованими вченими ЦК Профспілки просить підтримати пропозицію про внесення змін до Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78, в частині зарахування до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років часу роботи на посадах наукових працівників та дати відповідні доручення Міністерству освіти і науки України щодо підготовки проекту змін.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов
Лист

Схожі публікації


Догори