Постановою КМУ внесено зміни до Порядку виплати надбавки за вислугу років медпрацівникам, які зокрема стосуються освітян

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2010 р. № 47
Київ

Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418, такі зміни:
після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“час роботи у будь-яких державних та комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я;”.
У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
слово і цифру “пункті 2” замінити словом і цифрою “пункті 3”.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
0
26 січня 2010
17 570
---

Схожі публікації


Догори