Накази МОН про оголошення постанов Кабінету Міністрів України та їх реалізацію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
06.11.2009 р.
№ 1014

Про постанову Кабінету Міністрів України №1130 від 05.10.2009 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників "

Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників":

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 жовтня 2009 р. № 1130
Київ

Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників
З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України постановляє:
Установити з 1 січня 2010 року вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, надбавку в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-П рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників"

НАКАЗУЮ:

1. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.), департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), контрольно-ревізійному сектору (Миргородський В.Л.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, керівникам підприємств, організацій та установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України прийняти оголошену постанову до відома та керівництва.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Т.в.о. Міністра П.Б. Полянський
_______________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
19.01.2010
№ 14
Про постанову Кабінету Міністрів України № 1418
від 29.12.2009 “Про затвердження Порядку виплати
надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою
та неповною вищою медичною освітою державних
та комунальних закладів охорони здоров'я”

Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я ”:

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2009 р. № 1418
Київ
Про затвердження Порядку виплати надбавки
за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та
неповною вищою медичною освітою
державних та комунальних закладів охорони здоров'я


Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. № 1418


ПОРЯДОК
виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям
з базовою та неповною вищою медичною освітою державних
та комунальних закладів охорони здоров`я

1. Дія зазначеного Порядку поширюється на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.
2. Надбавка за вислугу років установлюється лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я залежно від стажу роботи в такому розмірі:

Стаж роботи Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків
Понад 3 роки 10
Понад 10 років 20
Понад 20 років 30

3. Надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів охорони здоров'я та їх заступникам з числа лікарів, заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, лікарям усіх лікарських спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, головним медичним сестрам, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей.
4. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається:
час роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров'я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 2 цього Порядку;
час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежна) – не більш як до досягнення нею 16-річного віку;
час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 2 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров'я;
час навчання у клінічній ординатурі;
час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, визначених у пункті 2 цього Порядку, в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад в державному або комунальному закладі охорони здоров'я;
час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).
5. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.
6. Надбавка за вислугу років у державному або комунальному закладі охорони здоров'я обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат.
7. Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.
8. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
9. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право.
_____________________»

Н А К А З У Ю :

1. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.), управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Стиренко Л.М.), контрольно-ревізійному сектору (Миргородський В.Л.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, Головам Рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації прийняти оголошену постанову до відома та керівництва.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра О.П. Гребельник
0
22 січня 2010
11 095
---

Схожі публікації


Догори