Відповідаємо на запитання

Чи передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 5 жовтня 2009 р. встановлення з 1 січня 2010 р. 20-ти відсоткової надбавки вихователям дошкільних навчальних закладів?
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» передбачено виплату надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) лише певній категорії педагогічних працівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності, а саме:
вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів;
викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів;
викладачам і майстрам виробничого навчання вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації;
керівникам та заступникам керівників з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації.
Таку надбавку вихователям, вихователям-методистам, музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, завідувачам та іншим педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів допоки не передбачено, як не передбачено її для педагогів позашкільних навчальних закладів, а також інших установ і закладів освіти.
Однак слід зазначити, що відповідний проект Урядової постанови був розроблений та знаходився на погодженні в ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Підтримуючи його в цілому профспілка заявила про необхідність встановлення такої обов’язкової надбавки всім педагогічним працівникам усіх навчальних закладів та установ, в тому числі методистам, педагогам- організаторам, практичним психологам, соціальним педагогам, іншим педпрацівникам, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників». За інформацією такий проект постанови був розроблений Міністерством праці та соціальної політики України, погоджений у Міністерстві освіти і науки України та поданий на узгодження до Міністерства фінансів України. У разі його прийняття, про це неодмінно будуть сповіщені усі освітяни, у тому числі через сторінки сайту.
Разом з тим, з метою посилення соціальної захищеності тих категорій педагогічних працівників установ і закладів, посади яких не зазначено у постанові Уряду № 1130, місцеві органи управління освіти, керівники навчальних закладів та освітніх установ мають право установлювати надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, яке надано їм підпунктом 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та підпунктом 2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Такі надбавки, як і надбавки за престижність педагогічної праці, мають встановлюватися в межах наявного фонду оплати праці.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори