КМУ внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 березня 2010 р. N 244
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1414

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1414 "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 7, N 5, ст. 195, N 7, ст. 328, ст. 330, N 9, ст. 453, N 12, ст. 572) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 244

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1414 ( витяг)
7. У пункті 15:

абзац перший після слів і цифр "на I квартал 2010 р." доповнити словами і цифрами ", не пізніше 1 квітня 2010 р. - тимчасовий розпис Державного бюджету України на II квартал";

абзац третій після слів "бюджетного законодавства" доповнити словами і цифрами ", а також з урахуванням вимог, установлених постановами Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2668), від 5 жовтня 2009 р. N 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 82, ст. 2778) та від 29 грудня 2009 р. N 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 11, N 4, ст. 168)";
0
24 березня 2010
8 299
---

Схожі публікації


Догори