Кабінетом Міністрів України прийнято постанову про встановлення з 1 грудня 2010 року величини I тарифного розряду ЄТС в розмірі 600 грн.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 листопада 2010 р. N 1056
Київ
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064; 2008 р., N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210, N 50, ст. 1631, N 72, ст. 2573), доповнивши абзац другий примітки 1 після цифр і слова "586 гривень" словами і цифрами "; з 1 грудня - 600 гривень".
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.
3. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ
0
23 листопада 2010
7 795
---

Схожі публікації


Догори