Нові надбавки педагогічним працівникам навчальних закладів у 2010 році

Нові надбавки педагогічним працівникам навчальних закладів в 2010 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників починаючи з 1 січня 2010 р. запроваджується обов’язкова виплата надбавок вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності та усіх типів, а також керівникам та заступникам керівників цих закладів, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників.
Типи загальноосвітніх навчальних закладів визначено в ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV. До них належать: середні загальноосвітні школи усіх ступенів; спеціалізовані школи (школи-інтернати) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів; гімназії, ліцеї, колегіуми; загальноосвітні школи-інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; загальноосвітні санаторні школи (школа-інтернат) для дітей, які потребують тривалого лікування; школи соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірні (змінні) школи.
Перелік типів професійно-технічних навчальних закладів затверджено ст.18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР, до яких зокрема належать вищі професійно-технічні, вищі художні професійно-технічні навчальні заклади, професійно-художні училища, художні професійно-технічні училища.
Відповідно до постанови надбавки встановлюються у розмірі 20 відсотків посадового окладу чи ставки заробітної плати.
Враховуючи норму п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, стосовно того, що підвищення ставок і посадових окладів педагогічних працівників утворюють їх нові розміри, сума надбавки визначається від затвердженого конкретному педагогічному працівникові розміру ставки заробітної плати чи посадового окладу, визначеного з урахуванням підвищень за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації (підпункти «г», «д», «е», «є», «ж» пункту 24 Інструкції № 102); за роботу у певному типі навчального закладу, за роботу з дітьми, які потребують тривалого лікування, в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей (пункти 28, 29, 30, 35 Інструкції № 102).
При встановленні надбавки директорам, їх заступникам з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи, викладачам, майстрам виробничого навчання цих типів професійно-технічних навчальних закладів слід враховувати 10-ти відсоткове підвищення їхніх посадових окладів та ставок заробітної плати. В професійних училищах соціальної реабілітації розмір надбавки визначається від підвищеного на 20 відсотків посадового окладу, ставки заробітної плати.
Посади заступників керівників із зазначених напрямів роботи віднесено до педагогічних працівників постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».
Надбавки в розмірі 20-ти відсотків посадового окладу, ставки заробітної плати встановлюються також керівникам та заступникам керівників з названих вище напрямів роботи, а також вчителям, викладачам і майстрам виробничого навчання міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, які згідно зі статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV створюються для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці.
Такі надбавки встановлюються також керівникам, заступникам керівників з навчальної, виховної, навчально-виховної роботи, вчителям та вихователям навчально-виховних комплексів "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", які відповідно до цієї статті цього ж закону створюються загальноосвітніми навчальними закладами для задоволення освітніх потреб населення.
У вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації, до яких зокрема належать коледжі, технікуми, педагогічні, медичні, культурно-освітні училища, в тому числі ті, що функціонують як структурні підрозділи вищих навчальних закладів III-IV акредитації та оплата праці працівників яких здійснюється за умовами, визначеними вищезазначеною Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, 20-ти відсоткові надбавки встановлюються керівникам навчальних закладів, їх заступникам з перерахованих вище напрямів роботи, а також викладачам та майстрам виробничого навчання.
При цьому слід враховувати, що розмір надбавки педагогічним працівникам коледжів визначається від розміру посадового окладу, ставки заробітної плати, підвищеного на 10 відсотків за цей статус.
Зважаючи, що педагогічне навантаження конкретного педагогічного працівника, який посідає вищезазначені посади, залежить від обставин, що склалися в навчальному закладі і встановлюється при тарифікації в обсязі більше чи менше норми, що відповідає ставці заробітної плати (посадовому окладу), вважаємо, що розмір надбавки має обчислюватися пропорційно обсягам роботи чи відпрацьованого робочого часу.
Аналогічний прядок визначення суми надбавок передбачено для бібліотекарів, що унормовано в листах Міністерства освіти і науки України від 11.12.2009 р. № 1/9-876 та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.11.09 № 13684/0/14-09/13 стосовно встановлення надбавок бібліотекарям.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори