Запитуєте - відповідаємо

Такі працівники коледжу як методист, бібліотекар, бухгалтер ведуть викладацьку роботу (наприклад, викладають відповідні дисципліни), але їх педагогічне навантаження становить менше 180 годин на рік. Ці працівники отримують заробітну плату кожного місяця в розмірі відповідно до тарифікації.
Чи зараховується така викладацька робота до педагогічного стажу для встановлення надбавки за вислугу років? Чи до стажу враховуються лише ті місяці, коли фактично мала місце викладацька робота?

Відповідно до п. 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"" до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963. До цього Переліку зокрема включено посади викладачів усіх спеціальностей.
Оплата праці працівників закладів освіти, в тому числі вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, до яких належать також коледжі, провадиться на підставі положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.
Згідно із п. 91 цієї Інструкції працівникам закладів освіти дозволяється вести викладацьку роботу у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку). Керівним працівникам цих закладів дозволяється вести таку ж викладацьку роботу в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Передостаннім абзацом цього пункту передбачено, що названим працівникам за норму годин, визначену у ньому, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому для викладачів за тарифікацією.
Згідно із приміткою 1 додатку № 1 до Інструкції № 102, яким затверджено форму Тарифікаційного списка загальноосвітніх навчальних закладів, у списку вказуються всі працівники навчального закладу, ставки заробітної плати і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу. Форма Тарифікаційного списку викладачів та інших педагогічних працівників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації затверджена додатком № 2 до Інструкції. Але в примітці 5 до додатку № 1 зазначено, що за цією ж формою складаються тарифікаційні списки на відповідних працівників інших установ освіти.
Тож, якщо методист, бібліотекар чи бухгалтер коледжу ведуть впродовж навчального року викладацьку роботу, то їх прізвища мають включатися до Тарифікаційного списку викладачів коледжу із зазначенням предмета чи дисципліни за викладацькою посадою, річний обсяг навчального навантаження, інших складових заробітної плати з визначенням середньомісячного заробітку, який відповідно до п. 78 цієї виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.
За п. 71 Інструкції № 102 за час роботи в період канікул оплата праці осіб з числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.
Тому час викладацької роботи (тобто роботи за посадою викладача), що виконується іншими працівниками в одному і тому ж коледжі, має зараховуватися до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років рівно так, як ця робота зараховується викладачам, тобто незалежно від її обсягу.
Норма щодо зарахування до педагогічного стажу лише окремих місяців навчального року, впродовж яких здійснюється викладацька робота, стосується працівників, які залучаються до викладацької роботи на умовах погодинної оплати праці з інших підприємств, установ, організацій.
Зокрема п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 78, установлено, що працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Згідно із п. 73 Інструкції № 102 оплата такої педагогічної роботи здійснюється з погодинного розрахунку. Така робота не вважається сумісництвом, адже за п. 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», педагогічна робота в обсязі не більш як 240 годин на рік з погодинною оплатою праці, не вважається сумісництвом. Її виконання дозволяється в основний робочий час без утримання заробітної плати (останній абзац Переліку робіт, які не є сумісництвом).

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори