Позиція Міністерства юстиції щодо застосування до керівників навчальних закладів та їхніх заступників статті 4 закону „Про засади запобігання та протидії корупції”

У зв’язку із запитами, які надходять до Міністерства юстиції стосовно можливого поширення на керівників навчальних закладів та їхніх заступників обмежень щодо заняття викладацькою діяльністю у робочий час (застосування пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"), вважаємо за необхідне повідомити наступне:
Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних особах, а також фізичні особи – підприємці (відповідно до пункту 3 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції").
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 4 вказаного Закону особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту, що здійснюється в позаробочий час) безпосередньо або через інших осіб, якщо інше не передбачено законом.
При застосуванні зазначених положень Закону до керівників навчальних закладів та їхніх заступників слід враховувати положення Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", якими визначаються, зокрема, особливості педагогічної та науково-педагогічної діяльності.
Так, частиною першою статті 20 Закону України "Про освіту" встановлено, що навчальний заклад очолює його керівник (завідуючий, директор, ректор, президент тощо).
Відповідно до частини першої статті 54 цього Закону педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні працівники, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти – науково-педагогічні працівники.
Згідно із статтею 47 Закону України "Про вищу освіту" педагогічними працівниками є особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю.
До науково-педагогічних працівників віднесено осіб, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників").
Відповідно до цього Переліку до посад педагогічних працівників віднесено, зокрема, посади директора, завідувача, начальника вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, загальноосвітнього навчального закладу та дошкільного навчального закладу, а до посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації віднесено, зокрема, посади керівника (ректора, президента тощо), заступника керівника (першого проректора, проректора, першого віце-президента, віце-президента), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом.
Враховуючи наведене, вважаємо, що положення пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" у частині встановлення обмеження щодо зайняття викладацькою діяльністю виключно в позаробочий час не поширюється на осіб, що займають посади керівників навчальних закладів та їхніх заступників.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271- 17-33 E-mail: press@minjust.gov.ua
0
13 січня 2010
5 252

Схожі публікації


Догори