Обмеження посадових осіб місцевих органів управління освітою працювати за сумісництвом

Обмеження посадових осіб місцевих органів управління освітою працювати за сумісництвомДо ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надходять звернення від територіальних організацій профспілки з інформацією про випадки притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення заступників головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій відділів (управлінь, департаментів) освіти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (місцевих органів управління освітою).

Вказаних осіб, які працювали за сумісництвом у позаробочий час на посадах бухгалтерів міських, районних профспілкових організацій, обвинувачують у порушенні встановлених п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» обмежень щодо зайняття іншою оплачувальною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної, інструкторської та суддівської практики із спорту).

З цього приводу роз’яснюємо наступне.

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (п. «в» ч.1 ст.4, ч.1 ст. 7) особам, уповноваженим на виконання функцій місцевого самоврядування, заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю.

Статтею 1 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» надано визначення посадової особи місцевого самоврядування, до якої відноситься особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

До посад в органах місцевого самоврядування згідно із статтею 3 Закону України від 7.06.2001р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесено, зокрема: виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Посадова особа місцевого самоврядування вважається такою з моменту складення Присяги. Про прийняття Присяги робиться відповідний запис у трудову книжку із зазначенням дати її складання (ст. 11 Закону).

Згідно із розпорядженням КМ України від 17.02.2010р. № 225-р «Про віднесення посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» посада заступника головного бухгалтера безпосередньо не віднесена до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування.

Згідно з листами Головного управління державної служби України від 17.09.2010р. № 7611/12-10 та Міністерства фінансів України від 29.03.2010р. N 31-18040-04-9/6616 функції та повноваження працівників з питань обліку та звітності, які працюють у централізованих бухгалтеріях, не є функціями державних органів та органів місцевого самоврядування, та час такої роботи не зараховується до стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Такої ж позиції дотримується Міністерство праці та соціальної політики України в листі від 16.10.2009 р. N 11909/0/14-09/13.

Враховуючи, що заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти не є посадовою особою органів місцевого самоврядування у відповідності до приписів Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», що ця особа не приймала Присягу, що стаж роботи такої роботи не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування, на цю особу не можуть бути поширені обмеження щодо роботи за сумісництвом, встановлені п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори