Оплата праці методистів, інспекторів поза основним місцем роботи

Запитання.
Як має оплачуватися праця методистів методичних кабінетів, інспекторів, спеціалістів відділів та управлінь освіти, які виконують педагогічну роботу в навчальних закладах - поза основним місцем роботи.
Відповідь.
Посада методиста належить до педагогічних працівників. Тому оплата педагогічної роботи, виконаної на умовах сумісництва, тобто поза основним робочим часом, здійснюється, в порядку, встановленому для педагогічних працівників, а саме - за тарифікацією. Її розмір залежить від тижневого навчального навантаження, ставки заробітної плати, встановленої за наслідками атестації за місцем роботи за сумісництвом, та виконання інших видів педагогічної роботи (перевірка письмових робіт, завідування кабінетами тощо).
Якщо ж педагогічна робота виконується в основний робочий час, але поза місцем основної роботи, тобто є роботою, що не вважається сумісництвом, її обсяг не може перевищувати 240 годин на рік, а оплата праці має здійснюватися лише з погодинного розрахунку. В такому випадку має бути дозвіл керівника на виконання методистом педагогічної роботи поза місцем основної роботи в основний робочий час.
Розмір годинної ставки визначається шляхом ділення ставки заробітної плати, встановленої за наслідками атестації за посадою на роботі за сумісництвом, на середньомісячну норму годин, визначену за цією посадою.
Інспектори, інспектори-методисти, спеціалісти органів управління освітою належать до посад державних службовців. Особи, які посідають ці посади не можуть виконувати роботу за сумісництвом, крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики.
Тож викладацька робота, яка виконується як поза межами основного робочого часу, тобто на умовах сумісництва, так і виконувана в основний робочий час в обсязі до 240 годин з погодинною оплатою праці, що не вважається сумісництвом, оплачується погодинно. Розмір годинної ставки визначається на загальних підставах.
Водночас можлива оплата викладацької роботи у загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів і найменувань, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації, в тому числі педагогічних училищах, за Ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, затвердженими у додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», в розмір яких включено оплату днів відпустки. Але ці розміри годинних ставок застосовуються для оплати праці висококваліфікованих спеціалістів, зокрема й працівників органів управління освітою, які запрошуються для читання окремих лекцій.
 
Начальник управління соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України                            А.І.Клименко
Питання та відповіді

Схожі публікації


Догори