Відповідаємо на запитання

Викладач професійно-технічного училища працює за сумісництвом у загальноосвітній школі на посаді вчителя з обсягом тижневого навантаження 9 годин.
Чи є правильним нарахування заробітної плати в школі з погодинного розрахунку та зменшення її у зв’язку із тим, що впродовж карантину через епідемію грипу не були вичитані години навчального навантаження?


Згідно із п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т. ч. педучилищ (крім вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.
Заробітна плата викладачам професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. Цей розмір середньомісячної заробітної плати виплачується за викладацьку роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою ( п.78 цієї Інструкції).
Відповідно до п 73 Інструкції погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.
Оплата за годинними ставками може провадитись лише педагогічним працівникам, які залучаються з інших навчальних закладів для проведення занять у професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації, та виключно за їх згодою ( п. 82 Інструкції).
Таким чином викладачу професійно-технічного начального закладу заробітна плата за роботу на посаді вчителя загальноосвітньої школи має виплачуватись щомісячно у розмірі, встановленому при тарифікації, залежно від обсягу тижневого навантаження – у нашому випадку - за 9 годин тижневого навантаження.
Стосовно виконання вчителями обсягу педагогічного навантаження в період епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, то відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2009 р. № 1004 «Про внесення змін до наказу МОН від 30.10.2009 № 996», в усіх навчальних закладах починаючи із 2 листопада 2009 року було тимчасово призупинено навчальний процес та запроваджено канікули терміном на три тижні. Організація роботи працівників навчальних закладів в цей період мала здійснюватись відповідно до плану роботи у канікулярний період (лист Міністерства освіти і науки України від 02.11.2009 р. 1/9-758). Відповідно до листа Міносвіти від 11.11.2009 р. N 1/9-777 «Щодо змін у навчальному процесі у зв'язку з введенням карантину" місцевим органам управління освітою на цей період надавалося право приймати рішення про зміни термінів і тривалості зимових та весняних канікул; застосовувати різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме: за рахунок об'єднання навчальних тем; використання міжпредметних зв'язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу; зміни у часі проведення навчальних екскурсій; використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.
Тому зміна терміну канікул у 2009 році у зв’язку із епідемією грипу не повинна впливати на розмір оплати праці педагогічних працівників. Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1188 "Деякі питання оплати праці керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників установ та закладів освіти" на період канікул з 2 листопада 2009 р. на три тижні в усіх навчальних закладах незалежно від форми власності заробітна плата працівникам мала виплачуватися в обсязі, який вони отримували до початку канікул.

Управління соціально-економічного захисту
0
25 березня 2010
14 354
---

Схожі публікації


Догори