Робочий час та оплата праці викладача професійно-технічного навчального закладу

Робочий час та оплата праці викладача професійно-технічного навчального закладуВідповідно до статті 28 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР робочий час викладача, майстра виробничого навчання, інструктора виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу визначається згідно з обсягом навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи серед учнів, слухачів.

Оплата позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи викладача, майстра виробничого навчання, інструктора виробничого навчання є складовою системи оплати навчальної роботи.

Визначення заробітної плати педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

Згідно з п.78 цієї Інструкції середня місячна заробітна плата викладачам ПТНЗ визначається шляхом множення годинної ставки на встановлений обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. Встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою. За підпунктом «б» п. 64 Інструкції ставка заробітної плати цим працівникам виплачується за 3 години викладацької роботи в середньому в день або 720 годин на рік.

Доручення викладачам виконувати іншу організаційно-педагогічну роботу передбачено лише у випадках, коли протягом навчального року педагогічне навантаження, встановлене при тарифікації, зменшується з незалежних від них причин. Зокрема пунктами 76 та 81 Інструкції встановлено, що викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації (зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року заробітна плата виплачується в розмірі, що відповідає ставці, за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи.

Ця норма застосовується у випадках, якщо навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку. Якщо при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку, то викладачам виплачується заробітна плата, встановлена при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

Залучення педагогічних працівників, в тому числі викладачів, до іншої педагогічної та організаційної роботи передбачається також під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, але в межах часу, який не перевищує обсягу навчального навантаження до початку канікул.

Таким чином, викладачам професійно-технічних навчальних закладів має щомісячно виплачуватись заробітна плата в установлених при тарифікації розмірах, незалежно від того, коли фактично проводяться заняття відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

Разом з тим відповідно до п. 19 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455, коло обов'язків, що їх має виконувати кожний працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу. Типовими правилами передбачено, що в межах робочого дня педагогічні працівники навчального закладу повинні вести всі види навчально-методичної роботи відповідно до навчального плану та займаної посади (п. 21 Правил).

Чинними нормативно-правовими актами з трудових питань не встановлено вимог щодо обов’язкової щоденної присутності викладачів у навчальному закладі після виконання ними вимог робочих навчальних програм та навчальних планів. Але згідно з п. 2.1 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення навчально-виробничого процесу має здійснюватися відповідно до плану роботи професійно-технічного навчального закладу на навчальний рік. План роботи є первинним документом, що визначає основні напрями діяльності закладу.

Поряд із завданнями теоретичної та професійно-практичної, фізичної підготовки учнів план роботи передбачає також здійснення організаційних заходів, проведення виховної, методичної роботи, здійснення контролю за організацією навчально-виробничого процесу, реалізацію заходів з удосконалення навчально-матеріальної бази тощо. Саме над вирішенням цих проблем та завдань має бути спрямована робота трудового колективу в цілому, зокрема і викладачів, у відповідному навчальному році.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори