Підвищення ставки заробітної плати викладачам педколеджу за звання «Старший викладач»

Підвищення ставки заробітної плати викладачам педколеджу за звання «Старший викладач»Оплата праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, у тому числі й педагогічних училищ, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 незалежно від їх підпорядкування.

У зв’язку із особливостями організації навчального процесу в педагогічних училищах порівняно з іншими вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації умови оплати праці педагогічних працівників педагогічних училищ мають відмінності від оплати праці викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що здійснюють підготовку за іншими напрямами та спеціальностями.

Ці відмінності передбачені, зокрема в п.п. «а» п. 64 та п. 68 Інструкції № 102, і полягають у тому, що ставки заробітної плати викладачам педагогічних училищ установлюються за 3 години педагогічної роботи на день (18 годин на тиждень), а місячна заробітна плата визначається виходячи з тижневого навантаження.

Згідно з п.п. «б» п. 64 Інструкції № 102 викладачам інших вищих навчальних закладів I- II рівнів акредитації ставка заробітної плати виплачується виходячи з річного навантаження 720 годин.

Примітка з позначкою «*» до п.п. «б» п. 64 Інструкції № 102 в редакції «крім викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації» застосовується виключно до тих вищих навчальних закладів цих рівнів акредитації, умови оплати праці працівників яких визначені у підрозділі «Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади (крім педагогічних училищ)» розділу «Б. Порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників шкіл, педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних закладів та інших закладів освіти».

Умови оплати праці працівників таких вищих начальних закладів I рівня акредитації, як педагогічні училища, та II рівня акредитації цього напрямку, якими є педколеджі, виписані в підрозділі «Установи народної освіти (крім професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації)». Зокрема, в п. 68 цього підрозділу зазначено, що місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, у тому числі педучилища (крім вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів), визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Тож обмеження щодо підвищення ставок заробітної плати педагогічним працівникам за звання «Старший викладач», зазначене в п.п. «д» п. 24 Інструкції № 102, не стосується викладачів педагогічних училищ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)» від 20.04.2007 р. № 643 та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 11.06.2007 р. № 471 викладачам педагогічних училищ, яким за результатами атестації присвоєне звання «Старший викладач», ставка заробітної плати, встановлена залежно від категорії, присвоєної за наслідками атестації, підвищується на 10 відсотків.

Згідно з чинним на цей час Положенням про старшого викладача, затвердженим наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від 10.11.84 р. № 732, на відміну від педагогічного звання «Старший викладач» до штатів технікумів, коледжів та інших вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, де запроваджено лекційний метод навчання, вводиться посада старшого викладача.

Чисельність старших викладачів не може перевищувати 5 відсотків викладацького складу навчального закладу.

Згідно з приміткою 2 до п. 8 Інструкції № 102 ставки заробітної плати старших викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації встановлюються на 5 відсотків вище ставок викладачів вищої категорії.

Таким чином, ставки заробітної плати викладачів педагогічних училищ за звання «Старший викладач», присвоєне за результатами атестації, підвищуються на 10 відсотків.

Старшим викладачам (за посадою) вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які готують фахівців за іншими напрямами, розміри ставок заробітної плати встановлюються на 5 відсотків вище від ставок заробітної плати викладачів вищої категорії, незалежно від того, яка кваліфікаційна категорія встановлена працівникові за наслідками атестації.


Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори