Запитуєте? Відповідаємо!

Запитуєте? Відповідаємо!Чи виплачується надбавка за престижність праці керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів, які працюють на умовах сумісництва з оплатою праці з погодинного розрахунку ?Основною для них є робота на посадах науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі.

Діюча в галузі освіти система організації оплати плати передбачає оплату праці педагогічних працівників як за посадовими окладами, місячними тарифними ставками так і за годинними ставками.

Зокрема заробітна плата педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах на постійній основі, в тому числі керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, визначається на підставі тарифікації, виходячи з тижневого навантаження, розміру тарифної ставки, встановленої за наслідками атестації, інших доплат, підвищень, надбавок у порядку встановленому п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

З погодинного розрахунку провадиться оплата праці педагогічних працівників за години заміни тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників (п. 73 Інструкції), виконання педагогічної роботи в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою (п. 91 Інструкції), а також оплата праці працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються до педагогічної, викладацької роботи ( п. 73 та п. 82 Інструкції).

З погодинного розрахунку провадиться також оплата педагогічної роботи в обсязі до 240 годин на рік, яка відповідно до п. 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», не вважається сумісництвом. Цим Переліком передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати певні види роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом.

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України постановою від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» запровадив встановлення з 1 вересня 2011 р. надбавки в розмірі 20 відсотків усім категоріям педагогічних працівників.

Згідно з роз’ясненням Міністерства освіти і науки України від 25.травня 2011 р. № 1/9-385 «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373» надбавка встановлюється від посадового окладу (ставки заробітної плати, у т. ч. годинної), визначених з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці. Така надбавка встановлюється незалежно від установлених за іншими нормативно-правовими актами надбавок і доплат.

Тому при оплаті праці працівників підприємств, установ і організацій, в тому числі науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які залучаються до виконання педагогічної роботи на посадах керівників гуртків в позашкільні навчальні заклади з оплатою праці за годинними ставками, або на умовах виконання педагогічної роботи в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці, яка не є сумісництвом, виплачується надбавка за престижність педагогічної праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 373 в розмірі 20 відсотків годинної ставки за весь обсяг виконаної педагогічної роботи.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори