Запитуєте – відповідаємо!

Запитуєте – відповідаємо!Як провадиться оплата праці та яка тривалість робочого часу вчителя, який має ще додатково години керівника гуртка в одному і тому ж загальноосвітньому навчальному закладі під час канікул учнів?

Оплата праці працівників навчальних закладів провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

У пункті 1 наказу № 102 зазначено, що Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти погоджена з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України. Інструкція пройшла державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56.

Відповідно до пункту 68 Інструкції місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т.ч. педучилищ (крім вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Посади вчителя та керівника гуртка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників» віднесено до посад педагогічних працівників.

У випадку, коли вчитель має ще години гурткової роботи, заробітна плата під час тарифікації визначається окремо за кожною із цих педагогічних посад.

При цьому за посадою вчителя її розмір визначається залежно від встановленої за наслідками атестації кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, обсягу навчального навантаження, стажу педагогічної роботи та виконання інших видів педагогічної роботи, таких, як класне керівництво, перевірка письмових робіт чи зошитів, завідування кабінетом, завідування майстернею тощо, а також надбавки за престижність педагогічної праці.

Заробітна плата за посадою керівника гуртка визначається, виходячи із розміру ставки заробітної плати за цією посадою, що також встановлюється за наслідками атестації, з урахуванням стажу педагогічної роботи, надбавки за престижність педагогічної праці. Загальна її сума за обома посадами виплачується працівникові щомісячно в однакових розмірах, включаючи періоди канікул учнів, у тому числі літніх.

Зміна розміру заробітної плати можлива у випадках підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати, зміни обсягу навантаження, підвищення стажових показників працівника, його преміювання, встановлення одноразових надбавок, доплат тощо.

Згідно з пунктом 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455, під час канікул, що не збігаються із черговою відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку канікул.

Відповідно до пункту 19 Типових правил коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

Сторони Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки засвідчили в пункті 5.2.1 Угоди свої домовленості, що періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Чинним законодавством не встановлено видів організаційно-педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник.

При цьому статтею 31 КЗпП заборонено вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Тож під час канікул учнів вчитель загальноосвітнього навчального закладу, який ще веде години гурткової роботи, має виконувати організаційно-педагогічну роботу впродовж часу, тривалість якого відповідає затвердженому при тарифікації обсягу навчального навантаження, виходячи з його тижневої норми з за цими посадами.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори