Траєкторія кар’єри випускників закладів вищої і фахової освіти: звіт МОНУ

Міністерство освіти і науки України презентувало звіт із Моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої і фахової передвищої освіти, які завершили навчання за державним або регіональним замовленням.

Моніторинг працевлаштування відіграє ключову роль у стратегічному плануванні освітньої політики та економічного розвитку країни. Звіт не лише відображає статистику працевлаштування, а дає змогу оцінити ефективність освітніх програм у задоволенні реальних потреб ринку праці та сприяє формуванню політики у сфері освіти та зайнятості.

Основні результати Моніторингу:

У 2022 році простежується збільшення відсотка зайнятих на дату спостереження осіб у порівнянні з попереднім моніторингом. У 2022 році їхня кількість була понад 39%, а у 2021 році трохи більше як 37%.

Також зріс показник зайнятих з адаптаційним періодом звільнення. У звітному періоді їхня кількість становила понад 41%, натомість у 2021 – 39%.

Що стосується зайнятих та умовно зайнятих, то у 2022 році їх було 46,18%, а у 2021 році – 58,96%. Важливе уточнення: зменшення цього показника працевлаштування не пов'язано безпосередньо зі зниженням самого рівня працевлаштування, а пов’язано з особливостями підрахунків стажу, які минулого року мали меншу точність.

Майже 72% бакалаврів продовжили освіту для здобуття другого ступеня вищої освіти. Цей показник перевищує європейські аналоги. Він свідчить про недостатню готовність бакалаврів випуску 2019 року до виходу на ринок праці, а також про недостатню пропозицію привабливих для молодих фахівців робочих місць.

Приблизно 11% випускників спеціалістів та магістрів продовжили навчання, здобуваючи наступний освітній ступінь або нову спеціальність.

Майже 63% осіб, які отримали диплом молодшого спеціаліста, відразу продовжили здобувати наступний рівень вищої освіти. Це демонструє недостатню підготовленість та мотивованість до професійної практичної діяльності значної кількості цих випускників.

Високий рівень зайнятості продемонстрували галузі, пов'язані з медициною та педагогікою. Це показує стабільний попит на професіоналів цих сфер. Крім того, високі показники щодо працевлаштування притаманні суто таким лікарським спеціальностям, як медицина (лікувальна справа), стоматологія та педіатрія 89,92% (92,02% у 2021 році), а також підготовці фахівців для системи МВС – цивільний захист та пожежна безпека, правоохоронна діяльність 78,33% (83,50% у 2021 році).

Більшість спеціальностей, серед яких право та міжнародне право, публічне управління та адміністрування, освіта, сільське господарство та ветеринарія, інженерія (крім суднобудування), біологія, природничі науки та математика (крім фізики), транспорт (крім морського та внутрішнього водного), економіка, управління та адміністрування, має достатньо високі показники працевлаштованих або тимчасово працевлаштованих людей. Тут показники коливаються від 40% до 60%. Однак у 2021 році їхня кількість була більшою – від 65% до 70%.

Низькі показники зайнятих та умовно зайнятих осіб демонструють такі спеціальності, як інженерія програмного забезпечення й морський та внутрішній водний транспорт. Для випускників таких спеціальностей характерна зайнятість за кордоном (фізично або в дистанційному форматі) водночас не завжди сплачуючи внески до формування бюджетів та пенсійної системи України.

Довідково

Під час цього моніторингу було здійснено обмін даними з Пенсійним фондом України. Зокрема, отримано понад 16 мільйонів записів про працевлаштування випускників (враховуючи, що людина могла подати кілька записів). Неофіційна зайнятість не потрапляє в наше дослідження, тому можна говорити про те, що реальні показники зайнятості вище від моніторингових.

Випускники, щодо яких проводили моніторинг, є громадянами України, які завершили навчання за державним або регіональним замовленням і отримали диплом про вищу або фахову передвищу освіту в проміжку від 1 листопада 2018 до 30 жовтня 2019 року.

З переліку вилучено тих, хто в період з 1 листопада 2019 року і до 1 листопада 2022 року почав здобувати наступний рівень освіти або завершував навчання за другою спеціальністю. Ці особи потраплять у моніторинг за своїм наступним дипломом.


 

За матеріалами – МОН України

Схожі публікації


Догори