Аналіз досягнення цілей стратегій ЄС-2020: звіт Євростату

Нещодавно Євростат опублікував звіт «Розумніша, зеленіша, більш відкрита? – Індикатори на підтримку стратегії «Європа 2020». У цьому щорічному виданні статистична служба ЄС аналізує, наскільки країни-члени ЄС просунулися у досягненні цілей довгострокової стратегії економічного зростання ЄС («ЄС-2020»). У звіті також даються рекомендації щодо подальших необхідних дій.

Пройшла половина відведеного на стратегію десятирічного періоду, тож у цьогорічному звіті представлені детальні дані, які стосуються сфери зайнятості, наукових досліджень і розробок, зміни клімату та енергетики, освіти, і боротьби з бідністю.

У той час, як екологічні цілі вже перевиконано, ЄС повільно, але вірно рухається в напрямі досягнення інших цілей. Проте, як зазначається у звіті, єдиним винятком є ситуація з бідністю, яка в Євросоюзі за цей період навіть погіршилася.

Що стосується освіти, постійно знижується кількість осіб, які достроково припиняють шкільне навчання, а кількість студентів у системі вищої освіти – зростає. Очікується, що відповідні освітні цілі будуть досягнуті до 2020 року, у той же час 13 країн ще в 2015 році виконали свої національні цілі.

Охоплення дітей дошкільною освітою зросло в країнах ЄС, а в деяких з них уже досягло встановленої цілі в 95%. У системі вищої освіти також збільшився показник відвідуваності – до 95%. Однак у всіх цих сферах мігранти, етнічні меншини та малозабезпечені залишаються найбільш уразливими категоріями в питаннях участі в освіті та навчальних досягнень.

Що ж стосується навчання протягом життя, низькокваліфіковані дорослі мають найменше можливостей для навчання. Цілі щодо участі в безперервному навчанні щонайменше 15% дорослих навряд чи буде досягнуто.

Євростат підкреслює, що наявність вищої освіти збільшує шанси працівників на ринку праці. Навіть при тому, що кількість тих, хто дочасно покинув школу, зменшилася, їх становище на ринку праці стало гіршим. Кількість тих, хто покинув школу і не знайшов роботу у віці від 18 до 24 років збільшилася на 60% із 2008 року.

Щодо зайнятості населення в цілому, ситуація змінюється на краще. У зв'язку з важкими наслідками економічної кризи, очікується, що до 2020 року буде досягнуто рівень зайнятості в 72% (цільовий показник – 75%). Як і раніше, більш високий показник зайнятості демонструють чоловіки, але розрив між ними та жінками скорочується (у 2015 році: жінки – 64,3%, чоловіки – 75,9%).

Сфера науки першою оговталася від проблем, демонструючи збільшення кількості робочих місць. З метою відновлення економічного зростання уряди збільшили витрати на наукові дослідження і розробки.

Бізнес-сектор також демонструє значне збільшення інвестицій в наукові дослідження, розробки та інновації (64%). Була ініційована програма Горизонт-2020 в розмірі 120 млрд євро з метою підтримки країн-членів ЄС у досягненні ними рівня витрат на науку в розмірі 3% ВВП. Проте, більшість країн все ще далекі від досягнення цього рівня витрат – передбачається, що до 2020 року середній рівень витрат на науку становитиме тільки 2,2% ВВП. У зв'язку з цим, Євростат вимагає збільшення державних та приватних витрат на наукові дослідження і розробки.

Європейський комітет профспілок освіти вітає прогрес у сфері освітніх досягнень та охоплення освітою. Проте вважає, що занадто багато уваги приділяється результатам навчання і можливості працевлаштування випускників для забезпечення поточних потреб ринку праці, що може послабити більш широку роль освіти.

ЄКПО рішуче виступає за доступ до якісної освіти, акцентуючи увагу на заяві Євростату – «Низький рівень освіти знижує якість життя».

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори