17 цілей сталого розвитку: освіта займає чільне місце

17 цілей сталого розвитку: освіта займає чільне місцеВизнаючи успіхи і проблеми у досягненні Цілей розвитку тисячоліття – і той факт, що потрібна нова програма розвитку після 2015 року – в 2012 році на Конференції ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-Жанейро держави домовилися створити відкриту робочу групу для розробки комплексу Цілей сталого розвитку.

Після більш ніж року переговорів, Відкрита робоча група представила рекомендації щодо цілей у сфері сталого розвитку. 193 держави-члени ООН досягли консенсусу щодо підсумкового документу нової програми «Трансформація нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030».

Розроблено 17 цілей сталого розвитку з 169 цільовими показниками, на противагу попереднім восьми цілям розвитку тисячоліття, які передбачали досягнення 21 цільового показника.

Цілі сталого розвитку стали результатом переговорного процесу за участю 193 держав-членів ООН, до якого також були залучені безпрецедентно широкі кола громадянського суспільства й інші зацікавлені сторони.

Нові цілі мають широку сферу охоплення, оскільки в їхніх рамках передбачено розгляд взаємопов’язаних елементів сталого розвитку: економічного росту, соціальної інтеграції та захисту навколишнього середовища. Цілі сталого розвитку будуть розповсюджуватися на весь світ, як на багаті, так і на бідні країни.

Цілі сталого розвитку

25 вересня 2015 року, лідери 193 країн світу візьмуть на себе зобов’язання за виконання 17 цілей, які дозволять досягти трьох важливих результатів в найближчі 15 років: покінчити з крайньою бідністю, побороти нерівність та несправедливість, зайнятися викликами зміни клімату. Глобальні цілі сталого розвитку допоможуть у вирішенні цих завдань, в усіх країнах, для всіх людей.

Ціль 1: Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі

Ціль 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку і поліпшення харчування і сприяти сталому розвитку сільського господарства.

Ціль 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх в будь-якому віці.

Ціль 4: Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту і заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх.

Ціль 5: Домогтися гендерної рівності та розширити права і можливості всіх жінок і дівчаток.

Ціль 6: Забезпечити наявність і раціональне використання водних ресурсів та санітарії для всіх.

Ціль 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного, стійкого і сучасного енергопостачання.

Ціль 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Ціль 9: Створити гнучку інфраструктуру, сприяти всеосяжній і стійкій індустріалізації і заохочувати інновації.

Ціль 10: Зменшити нерівність всередині країн і між ними.

Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими.

Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.

Ціль 13: Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками.

Ціль 14: Зберігати і раціонально використовувати океани, моря і морські ресурси в інтересах сталого розвитку.

Ціль 15: Зберігати і відновлювати екосистеми суші і сприяти їх раціональному використанню, раціонально розпоряджатися лісами, боротися з опустелюванням, зупинити і повернути назад процес деградації земель і зупинити процес втрати біорізноманіття.

Ціль 16: Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних бар'єрів суспільств в інтересах сталого розвитку, забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і створювати ефективні, підзвітні і засновані на широкій участі установи на всіх рівнях.

Ціль 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та активізувати роботу механізмів Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.


Цільові показники сталого розвитку у сфері освіти до 2030 року

•Забезпечити, щоб всі дівчатка і хлопчики отримували безкоштовну, справедливу і якісну початкову та середню освіту, що дозволяє домогтися належних і ефективних результатів навчання.

•Забезпечити, щоб всі дівчатка і хлопчики мали доступ до якісного дошкільного розвитку, догляду та дошкільної освіти, з метою підготовки до отримання початкової освіти.

• Забезпечити рівний доступ для всіх жінок і чоловіків до недорогої та якісної технічної, професійної та вищої освіти, у тому числі до університетів.

• Значно збільшити кількість молоді та дорослого населення, які мають відповідні знання та навички, в тому числі технічні і професійні, забезпечення зайнятості, створення гідних робочих місць і розвитку підприємницької діяльності.

• Ліквідувати гендерну нерівність в освіті і забезпечити рівний доступ до всіх рівнів освіти та професійної підготовки для соціально незахищених категорій населення, у тому числі осіб з обмеженими можливостями, представників корінних народів і дітей з особливими потребами.

• Забезпечити, щоб всі молоді люди і значна частина дорослого населення, як чоловіків, так і жінок, вміли читати і рахувати.

• Забезпечити, щоб всі учні набували знань та навичок, необхідних для сприяння сталому розвитку, у тому числі, за допомогою навчання з питань сталого розвитку та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, заохочення культури миру та ненасильства, виховання громадян світу і визнання культурного розмаїття та вкладу культури в сталий розвиток.

• Створити та модернізувати навчальні заклади з урахуванням потреб дітей, інвалідів та гендерних аспектів та гарантувати безпечне, ненасильницьке, інклюзивне та ефективне середовище для навчання.

• До 2020 року значно збільшити у всьому світі кількість стипендій, доступних для країн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених країн, малих острівних держав і країн Африки, для здобуття освіти у вищих навчальних закладів, у тому числі професійно-технічної підготовки та навчання інформаційно-комунікаційним технологіям, технічним, інженерним і науковим програмам у розвинених країнах та інших країн, що розвиваються.

• Значно збільшити кількість кваліфікованих вчителів, у тому числі шляхом міжнародного співробітництва з питань підготовки вчителів у країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинутих країнах і малих острівних державах.

Міжнародний відділ ЦК Профспілки
лки
Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори