Запитуєте? Відповідаємо. Оплата праці за індивідуальне навчання хворих дітей

Запитуєте? Відповідаємо. Оплата праці за індивідуальне навчання хворих дітей• Як провадиться оплата праці вчителів, які ведуть навчальні заняття з хворими учнями на дому?

Індивідуальна форма навчання запроваджена з метою забезпечення права учнів на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням стану їхнього здоров'я. Вона здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. № 732.

Згідно з Положенням право на індивідуальне навчання мають учні:

– які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;
– яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;
– які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Такі учні є учасниками навчально-виховного процесу відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Згідно з п. 4.2 Положення кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:

• 1 - 4-ті класи – 5 годин на тиждень на кожного учня;
• 5 - 9-ті класи – 8 годин на тиждень на кожного учня;
• 10 - 12-ті класи – 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

• 1 - 4-ті класи – 10 год. на тиждень на кожного учня;
• 5 - 9-ті класи – 14 год. на тиждень на кожного учня;
• 10 - 12-ті класи – 16 год. на тиждень на кожного учня.

Пунктом 2.7 Положення передбачено, що індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів.

Згідно з п.4.4 оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуального навчання здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

Одним із таких актів є Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Відповідно до п.63 Інструкції розподіл навчальних годин між конкретними педагогічними працівниками навчального закладу здійснюється директором за погодженням з профспілковим комітетом.

Оплата за години індивідуальної роботи провадиться за тарифікацією. Тобто місячна заробітна плата визначається шляхом множення ставки заробітної плати на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, в тому числі на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку. Норма годин на ставку заробітної плати вчителя складає 18 годин на тиждень.

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

В канікулярний період оплата праці вчителів, включаючи тих, які здійснюють індивідуальне навчання учнів, провадиться із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п.71 Інструкції).

Умови праці учителів, як і інших педагогічних працівників, в період канікул визначені в Типових правилах внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 р. № 455. Відповідно до п. 25 цих правил під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Варто зауважити, що питання умов праці учителів, які здійснюють навчання дітей за медичними показаннями, врегульоване також в Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки. Відповідно до п. 5.2.2 угоди залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показниками, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

Погодинна оплата праці педагогічних працівників застосовується у виключних випадках, окреслених в п.73 Інструкції. Йдеться про оплату за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також оплату працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 Інструкції.

При встановленні заробітної плати учителів, які ведуть індивідуальні заняття з дітьми, слід зважати на норми підпункту «в» пункту 28 Інструкції, згідно з якими ставки заробітної плати педагогічним працівникам за роботу в класах, групах для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, підвищуються на 20 відсотків.

Учителю, який проводить індивідуальне навчання з предметів, для яких передбачено оплату за перевірку зошитів чи письмових робіт, має здійснюватися зазначена доплата.

Вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів учнів провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження.

У випадку, коли в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів з урахуванням кількості учнів у класі. У такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям I-IV класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні заняття в лікарні або санаторії.

Вчителям V-XI (XII) класів, в тому числі тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії), провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20 відсотків, математики – 15 відсотків, іноземної мови – 10 відсотків ставки заробітної плати.

У I-XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів менше 12 осіб оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 відсотків відповідних доплат. Даний порядок оплати застосовується і при поділі класів та груп на підгрупи.

Додаткова оплата за перевірку письмових робіт вчителям провадиться з урахуванням встановленої норми навчального навантаження.

Для фінансового забезпечення індивідуального навчання учнів у кошторисі загальноосвітнього навчального закладу, учнем якого є конкретна дитина, на загальних підставах мають передбачатися відповідні видатки.


Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори