Поділ класів на групи при вивченні іноземної мови в гімназіях з поглибленим її вивченням

Який порядок поділу класів на групи в гімназії, в якій згідно з її Статутом, здійснюється поглиблене вивчення англійської мови з 1-го по 7-й класи (5–11-ті класи загальноосвітньої школи).

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. N 651-XIV гімназія - це загальноосвітній навчальний заклад II - III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.
Спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, класи з поглибленим вивченням окремих предметів забезпечують реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси, охоплюючи зокрема інваріантну складову, що сформована на державному рівні, і яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Освоєння таких навчальних програм здійснюється на підставі типового навчального плану-схеми, затвердженого додатком 22 до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2004 р. N 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи», в тому числі з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2009 р. N 66.
Згідно із Пояснювальною запискою до Типових навчальних планів поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. N 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».
Пунктом 8 Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах при поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу перший - дванадцятий класи діляться на групи з 8 - 10 осіб у кожній, але не більше ніж на 3 групи.
Згідно із Статутом гімназії поглиблене вивчення англійської мови в закладі здійснюється з 1-го по 7-й класи (5–11-ті класи загальноосвітньої школи). Така норма основана на положеннях наказу Міністерства освіти України від 20 липня 1995 р. N 217 «Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 січня 1996 р. за N 7/1032. Пунктом 9 Інструкції про організацію та діяльність гімназії передбачено, що гімназія створюється у складі 1 - 7 класів (відповідно 5 - 11 класи середньої загальноосвітньої школи) для учнів віком від 10 до 17 (18) років.
Пунктом 9 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" встановлено, що загальноосвітній навчальний заклад діє на підставі статуту, який для комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджується відповідним органом управління освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
Таким чином, виходячи із норм Статуту, затвердженого відповідним органом управління освітою та легалізованого органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, а також положень Інструкції про організацію та діяльність гімназії є всі підстави для здійснення поділу класів на підгрупи при вивченні іноземної мови в гімназії за зазначеними вище правилами, тобто із застосуванням п.8 Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів.
Крім того, в Пояснювальній записці до Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН від 20.02.2002 р. N 128, передбачена можливість за рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування поділу класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.


Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори