Оплата праці працівників та штатів навчально-виховного комплексу

Оплата праці працівників та штатів навчально-виховного комплексуВідповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян.

Частиною 1 статті 9 Закону передбачено такі типи загальноосвітніх навчальних закладів, як спеціалізована школа I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів і гімназія – навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Цією статтею також установлено, що школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

Тож створення навчально-виховного комплексу, до складу якого входять такі типи загальноосвітніх навчальних закладів як гімназія та спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов, є правомірним.

Оплата праці працівників навчальних закладів провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, погодженої з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України.

При вирішенні питання оплати праці працівників навчально-виховного комплексу, до складу якого входять різні типи навчальних закладів, застосовуються умови оплати праці, передбачені для відповідного типу закладу.

Відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту 28 Інструкції посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній діяльності, та гімназій підвищуються на 10 відсотків.

На підставі цих норм мають підвищуватися на 10 відсотків посадові оклади таким керівним працівникам, як заступники директора навчально-виховного комплексу, до складу якого входять гімназія та спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови.
При цьому, якщо до посадових обов’язків заступника директора належить керівництво лише спеціалізованою школою, то він має володіти іноземною мовою і застосовувати її в практичній діяльності.

Підпунктами «а» та «б» пункту 28 Інструкції не встановлено обмежень щодо кола педагогічних працівників, яким встановлюється підвищений на 10 відсотків посадовий оклад за роботу у гімназії чи спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови. Тому зазначене підвищення стосується також таких педагогічних працівників, як педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог.

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників установлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», погодженого з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Посадові оклади керівників загальноосвітніх шкіл установлюються на рівні тарифних розрядів, затверджених у додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557.

Цим додатком передбачено, що посадовий оклад керівника загальноосвітньої школи при кількості учнів у закладі від 301 до 1000 осіб установлюється на рівні 14-15 тарифних розрядів. На рівні 14-15 тарифних розрядів передбачено також установлення посадового окладу директора гімназії з кількістю учнів від 151 до 300 осіб.

Тому посадовий оклад директора навчально-виховного комплексу з кількістю учнів 318, з яких 197 є учнями гімназії, встановлюється на рівні 14 - 15 тарифних розрядів.

При цьому посадовий оклад директора має підвищуватися на 10 відсотків за роботу в таких типах загальноосвітніх навчальних закладів, як гімназія та спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови. Розмір підвищення може визначатися як від посадового окладу, встановленого на рівні 14, так і 15 тарифного розрядів.

Рішення про конкретний розмір посадового окладу приймається керівником органу управління освітою, який відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» призначає на посаду та звільняє з посади керівника комунального загальноосвітнього навчального закладу.

Штати загальноосвітніх навчальних закладів установлюються відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, погодженим з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Пунктом 1 Типових штатних нормативів установлено, що ці нормативи поширюються на всі типи загальноосвітніх навчальних закладів, крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

Відповідно до нормативів при кількості у школах усіх ступенів 10-20 класів уводиться 1 посада заступника директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи.

Крім того:
– у спеціалізованих середніх школах I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіумах вводиться додатково посада заступника директора;
– у школах I-III ступенів, які мають один – чотири 9-11 класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці, п'ять і більше 9-11 класів – на 1 штатну одиницю.


Пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205 навчальним закладам надано право у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду вводити додаткові посади, але крім керівних (п. 2 наказу).

Відповідно до Нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 2.07.2009 № 616, посади практичних психологів спеціалізованих шкіл, гімназій вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету.

Разом з тим передбачено, що у випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити належне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, можуть бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів.

У випадках, коли передбаченими штатними нормативами не може бути забезпечено нормальне функціонування загальноосвітнього навчального закладу, відповідні штатні одиниці посад можуть бути введені за рішенням органів місцевого самоврядування з виділенням для цього необхідного фонду оплати праці. До власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 віднесено повноваження щодо управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори