Лист Міністерства освіти і науки України щодо індивідульно-групової форми навчання для учнів 11-х (12-х) ЗОШ та документального їх оформлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
____________________________________________________________________________________________________________


від 26.12.08 № 1/9-844
від________на №______

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Щодо організації у травні 2009 року індивідуально-групової форми навчання для учнів 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів та документального її оформлення

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 848 "Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів" повне завершення вивчення програмового матеріалу та виставлення відповідних тематичних оцінок з предметів навчального плану учням 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється до 1 травня 2009 року.

З метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для учнів 11-х (12-х) класів організовуються індивідуально-групові заняття.

Перелік навчальних предметів, з яких будуть проводитися індивідуально-групові заняття, визначається відповідно до розділу 6 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008р. № 94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008р. №845 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 14.10.2008р. за № 974/15665 та наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008р. № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягненьосіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році».
Для організації індивідуально-групових занять в навчальному закладі складається окремий розклад з урахуванням основного розкладу уроків загальноосвітнього навчального закладу, педагогічного навантаження вчителів, які залучаються до їх проведення, та термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних предметів.

Розклад індивідуально-групових занять та порядок їх проведення затверджуються наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. У наказі також визначається порядок організації харчування у травні місяці учнів 11-х ( 12-х) класів, зокрема пільгових категорій.

Зазначеним наказом відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час проведення індивідуальних та групових занять покладається на педагогічних працівників, що забезпечують їх організацію. Наказ керівника навчального закладу доводиться до відома учнів та їх батьків. Керівником навчального закладу, педагогічними працівниками спільно з батьками вживаються заходи щодо збереження життя та здоров'я дітей у травні-червні 2009 року.

Формування груп для проведення індивідуальних та групових занять здійснюється керівником навчального закладу за письмовими заявами учнів 11-х (12-х) класів, які вони надають до 20 квітня 2009 року. У заявах випускники вказують навчальні предмети, з яких вони будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію.

Проведення індивідуальних та групових занять фіксується в окремому журналі обліку індивідуальних та групових занять.

На підставі сформованих списків груп, вчителем, який проводить заняття з певного навчального предмета, заповнюється відповідна сторінка зазначеного вище журналу.

У журналі позначається дата проведення занять, здійснюється облік відвідування їх учнями та у графі „Зміст заняття’’ стисло записується назва теми (тем), що опрацьовувалася (лися). Теми, що розглядаються під час проведення індивідуально-групових занять, мають відповідати програмовому матеріалу, що виноситься на зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення індивідуальних та групових занять не проводиться.

Оплата праці педагогічним працівникам за проведення індивідуальних та групових занять здійснюється відповідно до їх тарифікації на II півріччя 2008/2009 навчального року. Такий порядок оплати праці поширюється й на вчителів, які викладають навчальні предмети у 11-х (12-х) класах та не залучені до проведення індивідуально-групових занять. Зазначені вчителі в межах часу їх педагогічного навантаження виконують інші види робіт, пов’язані з організацією та методичним забезпеченням навчально-виховного процесу, зовнішнього незалежного оцінювання. Види робіт, що виконуються вчителями, які не задіяні до проведення індивідуально-групових занять, визначає керівник навчального закладу, на якого покладається контроль за їх виконанням.

При цьому наголошуємо, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» загальна тривалість навчального року у основній та старшій школах становить 190 робочих днів; навчальний рік завершується не пізніше 1 липня.

Зважаючи на зазначене, учням 11-х (12-х) класів семестрові оцінки виставляються в класних журналах у терміни, визначені структурою навчального року, установленою загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Річні оцінки з предметів навчального плану виставляються не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань - не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008р. №845 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі .загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.10.2008 р. за № 974/15665, випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти як атестація зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому результати зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмету виставляються до класного журналу в колонку з надписом ДПА.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2008р. № 898 «Про затвердження календарного плану зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» з 15 грудня 2008 року розпочалося формування мережі пунктів тестування та їх реєстрація. При визначенні закладів, на базі яких будуть створені пункти зовнішнього незалежного оцінювання, необхідно враховувати:
- їх розташування та наявність зручних транспортних шляхів сполучення (пункти тестування мають створюватися, як правило, на базі навчальних закладів
обласних, районних центрів, міст обласного підпорядкування;
- змінність навчання (як правило, обираються навчальні заклади, де навчально-виховний процес здійснюється в одну зміну);
- наявність необхідної кількості приміщень, що відповідають вимогам аудиторій для тестування;
- приміщення, в якому розміщено пункт тестування, має бути обладнане внутрішніми туалетами.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких функціонуватимуть пункти тестування, слід заздалегідь вирішити питання організації навчально-виховного процесу учнів 1-10 класів у дні проведення тестування з навчальних предметів (навчання на базі інших загальноосвітніх навчальних закладів у другу зміну; ущільнення програмового матеріалу тощо) та проінформувати про це педагогічні колективи, учнів і батьківську громадськість. Під час проведення навчально-виховного процесу керівниками навчальних закладів та педагогічними працівниками вживаються відповідні заходи щодо збереження життя і здоров'я дітей.

Заступник Міністра П. Полянський
Лист

Схожі публікації


Догори