Затверджено Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги молодим спеціалістам-педагогам у 2009 році

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2009 році

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 7 вересня 2009 року N 827

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2009 р. за N 909/16925

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 N 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" та з метою упорядкування цих виплат НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2009 році, що додається.
2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки (МОН), міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, до 15 жовтня поточного року надати МОН списки випускників, які у 2008 - 2009 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, приступили до роботи і яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.
3. Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності до 15 жовтня поточного року надати Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списки випускників, які у 2008 - 2009 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, приступили до роботи і яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога, для здійснення відповідного фінансування.
4. Керівникам департаментів загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), професійно-технічної освіти (Десятов Т. М.), вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) опрацювати надані пропозиції і подати інформацію до департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) для здійснення відповідного фінансування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П. М. Кулікова.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр І. О. Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України
В. М. Матвійчук
Голова ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України
Л. С. Сачков
В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
В. Биковець
В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
В. Биковець
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок
Г. В. Осовий
Генеральний директор Федерації
роботодавців України
В. Надрага
Президент Спілки орендарів
і підприємців України
В. Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 7 вересня 2009 р. N 827

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2009 р. за N 909/16925


ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2009 році
1. Одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі - допомога) надається випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (далі - Договір).
2. Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.
3. Допомога надається випускникам, які уклали Договір про роботу на посадах педагогічних працівників.
4. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється МОН на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, що підпорядковані МОН, та списків, поданих міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, випускники яких уклали на строк не менше як три роки Договір, погоджених з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.
5. Після опрацювання поданих списків МОН затверджує кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2009 рік на зазначені цілі, розподіляє (перерозподіляє) бюджетні призначення для виплати допомоги між підпорядкованими МОН вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, випускники яких уклали на строк не менше як три роки Договір.
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджують кількість випускників, яким надається допомога, та в межах коштів, врахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподіляють суми між вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.
6. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником до 1 жовтня 2009 року заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії Договору. Виплата здійснюється до кінця поточного року.
7. До 15 лютого 2010 року вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо проведеної виплати.
8. У разі відмови випускника без поважних причин приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі отримувач допомоги зобов'язаний повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, де була здійснена виплата.
Вищий навчальний заклад повертає зазначені кошти до державного бюджету.
9. До 25 березня 2010 року МОН, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, випускники яких уклали на строк не менше як три роки Договір, інформують Міністерство фінансів щодо проведеної виплати.

Директор департаменту
економіки та фінансування
С. В. Даниленко

Схожі публікації


Догори