Матеріальне забезпечення молодих спеціалістів

Матеріальне забезпечення молодих спеціалістівПостановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» передбачено, що випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, починаючи з 1 січня 2007 р. надається одноразова адресна грошова допомога в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Виплату одноразової допомоги у 2014 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2014 року № 1002 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році».

Згідно з «Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2014 році» допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

Вищий навчальний заклад на підставі доведеної вищестоящим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, кількості одержувачів допомоги та поданих випускниками у строк до 10 жовтня 2014 року документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки, копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі) здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

Крім того, відповідно до пункту 24 постанови від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим фахівцям виплачується допомога у розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи) за рахунок замовника. Після укладення трудового договору на молодих фахівців поширюються усі види соціального захисту, передбачені колективним договором працівників підприємства, установи, організації.

Пунктом 32 передбачено, що випускники, які одержали направлення на роботу до іншої місцевості, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом згідно із законодавством. Випускники, яких не було забезпечено житлом згідно з угодою і які продовжують працювати за призначенням після визначеного терміну, мають право на позачергове одержання житла незалежно від терміну роботи за цим призначенням.

У разі ліквідації підприємства, установи, організації право на позачергове одержання житла забезпечується згідно із законодавством. Згідно з пунктом 33 за випускниками, які одержали направлення на роботу до іншої місцевості, житло за попереднім місцем проживання зберігається згідно із законодавством.

Відділ студентської молоді

Схожі публікації


Догори