Перше робоче місце молодого педагога

Перше робоче місце молодого педагогаТрудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Призначення на посаду педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу здійснюється: державної та комунальної форми власності – відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу, приватної форми власності – його власником.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади.

Педагогічному працівнику-призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.

Молоді працівники, які закінчили навчальний заклад і приступають до роботи у загальноосвітньому навчальному закладі на посаді педагогічного працівника, приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору.

Разом із заявою молодий працівник зобов’язаний подати:
• паспорт;
• трудову книжку (за наявності);
• копію довідки з ідентифікаційним номером;
• документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
• документ про стан здоров'я;
• для працівників чоловічої статі документ військового обліку (військовий квиток або приписне свідоцтво).

Працівникам, які стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням відповідного органу управління освітою (для державного та комунального навчального закладу) або власника навчального закладу (для приватного навчального закладу) про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.
Відповідно до статті 23 КЗпП України трудовий договір може бути укладений на невизначений строк (безстроковий) або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (строковий).

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк із урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Строковий трудовий договір з педагогічним працівником може бути укладено лише за згодою працівника.

Педагогічне навантаження молодого вчителя в загальноосвітньому начальному закладі згідно з нормами статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» має бути не менше 18 навчальних годин протягом навчального тижня.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 передбачено надання одноразової грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів у 2012 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 р. № 678.

Законом України «Про зайнятість населення», який вступає в силу з 1 січня 2013 року, передбачено державну підтримку молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах.

Молодий працівник (педагогічний працівник), який закінчив відповідний вищий навчальний заклад і уклав договір про роботу за відповідною професією в навчальному закладі розташованому в селі або селищі, має право на державну підтримку (надається житло та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати).

Житло надається працівнику на строк роботи (службове житло), а за умови роботи в такому населеному пункті не менше десяти років житло передається у власність працівника.Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори