Кваліфікаційна категорія звільненого педпрацівника ЗНЗ при відновленні ним педагогічної діяльності – зберігається

Кваліфікаційна категорія звільненого педпрацівника ЗНЗ при відновленні ним педагогічної діяльності – зберігається– Чи зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія звільненого педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу при відновленні ним педагогічної діяльності?

На запитання спілчан відповідає юридичний відділ ЦК Профспілки.

Статтею 27 Закону України від 13.05.1999р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» встановлено, що атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Питання атестації педагогічних працівників регулюються Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930.

Відповідно до п. 3.17. Типового положення за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше, ніж через два роки після прийняття їх на роботу».

Якщо, наприклад, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», присвоєна педагогічному працівнику у 2004 році і не втрачена на час звільнення його з роботи у 2006 році, то при відновленні ним у 2012 році педагогічної діяльності кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» зберігається.

Відповідні роз’яснення з цього та інших питань атестації педагогічних працівників надані також Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в листі від 6.03.13 № 2/5-13-576.


Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори