Право на відстрочку від призову на строкову військову службу

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу
Статтею 27 Закону України „Про загальну середню освіту” передбачено, що педагогічному працівнику-призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.

Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 4 квітня 2006 року цей Закон викладено в новій редакції. В Законі зазначено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю.

В статті 25 Закону України „Про загальну середню освіту” встановлено педагогічне навантаження вчителя, яке включає 18 годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку.

Отже педагогічний працівник має право на відстрочку за умови наявності педагогічного навантаження не менше 18 годин.
В Законі України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” зазначено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому закладі.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, права на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року – на вищий курс.

Громадяни України, звільнені від призову на строкову військову службу або яким було надано відстрочку від призову на строкову військову службу відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", користуються правом звільнення або відстрочки до закінчення строку їх дії або втрати щодо них підстав.

Валентин Паливода,
головний юрисконсульт ЦК Профспілки
Питання та відповіді

Схожі публікації


Догори