Запитуєте - відповідаємо

Чи можна призначити на посаду вихователя-методиста в дошкільний навчальний заклад педпрацівника, який навчається на другому курсі вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, маючи вже освіту в обсязі педагогічного класу ?

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. № 2628-III педагогічним працівником дошкільного навчального закладу вважається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки. Частиною другою цієї статті передбачено коло педагогічних працівників дошкільного закладу, серед яких значиться посада вихователя-методиста.
Згідно із п. 2 Прикінцевих положень норма щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів поширюється лише на осіб, які призначаються на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом. Відповідно до п. 1.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 5 вересня 2001 року N 625 «Про запровадження Закону України "Про дошкільну освіту" норма закону «Про дошкільну освіту» ця норма набрала чинності з 2 серпня 2001 року.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III вищою освітою визнано її рівень, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.
Із введенням в дію Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року N 1060-XII, яким було започатковано надання статусу вищого навчального закладу технікумам, педучилищам, коледжам, іншим начальним закладам, які надавали середню спеціальну освіту, не врегульовано питання щодо еквівалентності таких освітніх рівнів, як «середня спеціальна освіта» та «вища освіта».
Але положеннями нормативних актів з питань оплати праці, атестації педагогічних працівників унормовано трудові відносини осіб, які отримали середню спеціальну освіту до запровадження в дію закону «Про освіту». Так щодо освітнього рівня педпрацівників, які закінчили педагогічні класи, то відповідно до п. 9 розділу III, що має назву «Середня спеціальна освіта», Додатку № 4 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.1993 р. № 102, до переліку навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати і посадових окладів педагогічним працівникам залежно від освіти, однорічні педагогічні класи (з 31 серпня 1961 р.), середні школи з XI педагогічним класом визначено такими, що надавали середню спеціальну освіту.
Додатком 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" передбачено, що вихователям –методистам дошкільних навчальних закладів, які мають середню спеціальну освіту, отриману до введення в дію Закону України "Про освіту", ставка заробітної плати встановлюється на рівні 8 тарифного розряду. Тобто цей нормативно-правовий акт передбачає можливість оплати праці вихователя-методиста, який має середню спеціальну освіту.
Тому педагогічного працівника, який має середню спеціальну освіту, здобуту після закінчення однорічного педагогічного класу чи середньої школи з XI педагогічним класом, може бути призначено на посаду вихователя-методиста у дошкільний навчальний заклад на таких же засадах, як і педагогічного працівника, що тримав базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста чи бакалавра після закінчення такого типу вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації, як педучилище чи педколедж.
Здобуття освіти на рівні другого курсу вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації не передбачає можливості на зайняття педагогічної посади. А от отримання особою освіти після трьох повних курсів навчання у вищому педагогічному навчальному закладі дає право на встановлення відповідних трудових стосунків, оскільки врегульовано питання про розмір ставки заробітної плати такому педагогічному працівникові. В примітці до розділу II. «Учительські інститути і прирівняні до них навчальні заклади» Переліку навчальних закладів (додаток № 4 до Інструкції № 102) передбачено, що закінчення трьох повних курсів вузу прирівнюється до освіти в обсязі учительського інституту. Відповідно до п.65 цієї Інструкції педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі учительського інституту та прирівняних до нього навчальних закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню спеціальну освіту.

Управління соціально-економічного захисту
0
6 травня 2010
7 840
---

Схожі публікації


Догори