Роз’яснення МОН щодо процедури призначення керівників інститутів післядипломної педагогічної освіти

Роз’яснення МОН щодо процедури призначення керівників інститутів післядипломної педагогічної освітиМіністерство надає роз’яснення щодо процедури призначення керівників інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538 (далі – Положення), керівництво інститутом здійснює ректор (директор), який призначається на посаду в порядку, установленому Законом України «Про освіту».

Ректор (директор) інституту призначається Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до пункту 1.7 зазначеного Положення ліцензування, атестацію та акредитацію інститут післядипломної педагогічної освіти проходить у встановленому чинним законодавством порядку згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978. Дія зазначеного Положення поширюється на вищі навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за певними спеціальностями певних освітньо-кваліфікаційних рівнів на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки.

Разом з тим, статтею 8 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що Єдина державна електронна база з питань освіти включає, зокрема, Реєстр вищих навчальних закладів, який містить відомості про кожен вищий навчальний заклад, видані йому ліцензії та сертифікати про акредитацію. Тобто, обов’язковою умовою включення навчального закладу післядипломної педагогічної освіти до Реєстру вищих навчальних закладів є наявність сертифікату про акредитацію.
Стаття 42 Закону України «Про вищу освіту» стосується процедури обрання, призначення та звільнення керівника вищого навчального закладу.

Таким чином, інститути післядипломної педагогічної освіти можуть бути віднесені до вищих навчальних закладів за умови провадження ними освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за однією чи кількома галузями знань (спеціальностями), наявності відповідних ліцензій та сертифікатів про акредитацію, а також включення їх до Реєстру вищих навчальних закладів. У разі надання освітніх послуг виключно з підвищення кваліфікації інститути післядипломної педагогічної освіти не можуть бути віднесені до вищих навчальних закладів.

У такому випадку призначення керівників на посаду здійснюється відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України «Про освіту», яким встановлено, що керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

За матеріаламим МОН

Схожі публікації


Догори