Поновлення виплати наукових пенсій науково-педагогічним працівникам обласних ІППО

Поновлення виплати наукових пенсій науково-педагогічним працівникам обласних ІППОНа звернення науково-педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо припинення виплати наукової пенсії названим категоріям працівників і переведення їх на пенсію за віком пропонуємо варіант врегулювання питання.

Відповідно до п. 1.1. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2001 за № 651/5842) (із змінами) Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, а також Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, що є структурними підрозділами відповідно Київського університету імені Бориса Грінченка та Севастопольського міського гуманітарного університету, є «державними вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, що здійснюють спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду».

Таким чином, структура навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти відповідає структурі вищих навчальних закладів, що підтверджується під час їх ліцензування. Отже, їх науково-педагогічні працівники мають право на відповідні соціальні гарантії.

Разом з тим трапляються непоодинокі випадки відмов науково-педагогічним працівникам у призначенні наукових пенсій, а також прийняття органами Пенсійного фонду України рішень щодо припинення виплати наукової пенсії названим категоріям працівників і переведення їх на пенсію за віком. Приводом для таких рішень органів Пенсійного фонду слугує несвоєчасне проходження обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти процедури отримання акредитації.

З метою врегулювання ситуації та недопущення порушення пенсійних прав науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти ЦК Профспілки звернувся до Міністерства соціальної політики України з проханням роз’яснити правомірність дій органів Пенсійного фонду України та, у разі необхідності, вжити заходи щодо забезпечення пенсійних прав науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти України.

У отриманому з Міністерства соціальної політики України роз’ясненні наголошено на необхідності органами Пенсійного фонду України керуватись наказом Міністерства освіти і науки України від 31.07.2009 р. № 712, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22.09.2009 р. за № 894/16910 та доручено терміново поновити науково-педагогічним працівникам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти виплату наукових пенсій.Відділ соціальних питань і охорони праці ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори