Поновлення на навчання за кошти державного бюджету після відрахування з ВНЗ

Поновлення на навчання за кошти державного бюджету після відрахування з ВНЗВідповідно до пункту 1 статті 46 закону України «Про вищу освіту» підставами для відрахування здобувача вищої освіти є: завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; власне бажання; переведення до іншого навчального закладу; невиконання навчального плану; порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; інші випадки, передбачені законом.

Згідно з пунктом 3 статті 46 зазначеного закону особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.

Пунктом 4 статті 46 закону передбачено, що поновлення на навчання осіб, відрахованих з вищих навчальних закладів здійснюється, як правило, під час канікул.

Згідно з пунктом 20 статті 62 закону особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Відповідно до пункту 16 положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року, поновлення до складу студентів здійснюється ректором вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Відповідно до пункту 19 положення заява про поновлення повинна бути розглянута у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Крім того, пунктом 1 статті 4 закону України «Про вищу освіту» визначено, що громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України вільні у виборі вищого навчального закладу, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

Відділ студентської молоді ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори