Лист ЦК Профспілки Міністерству освіти і науки

          01012,  м . Київ,    Майдан Hезалежності, 2                                       2, Nezalezhnist Square, Kyiv, 01012, Ukraine                     
          Teл. / факс: +38 (044) 278-62-51                                                        tel./fax: +38 (044) 278-62-51
          e-mail:dimao@uprotel.net.ua                                                                 e-mail:dimao@uprotel.net.ua
            
            Poзpaxyнковий  paxyнок №26000300000922 y міській дирекції Укрсоцбанку м.Києва, MФO 322012, код 3KIIO 02605316

       

        20.06.2006      №  02-5/244-1             Міністерство освіти і науки України

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в черговий раз звертається з приводу стипендіального забезпечення в літній період студентів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

За роз’ясненням Міністерства освіти і науки України, доведеним до ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації листом від 01.07.2005 № 1/11-3552, особи, які отримали диплом бакалавра, на літні місяці позбавляються права на отримання стипендії, через те, що не вважаються студентами. 
На наші звернення до Верховної Ради України за дорученням Кабінету Міністрів України Міністерством освіти і науки України надано відповідь листом від 30.12.2005 № 1/11-7794, окремі роз’яснення якого суперечать положенням нормативно-правових актів, які регулюють питання стипендіального забезпечення, прийому, переведення, відрахування  студентів.
Зокрема відповідно до ст. 44 Закону України «Про вищу освіту»  прийом на навчання до вищого навчального закладу проводиться відповідно до умов прийому на навчання для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Пунктом 1 ст.45 зазначеного закону чітко виписані випадки, за яких можуть бути відраховані студенти. Діючими впродовж 2001-2006 років Умовами прийому до вищих навчальних закладів встановлено, що в заяві про вступ до вищого навчального закладу вступники вказують напрям підготовки, або спеціальність - у разі вступу на навчання за програмами молодшого спеціаліста, а також форму та джерела фінансування навчання.
Тобто, положення зазначеного Закону, як і Умови прийому до вищих навчальних закладів, що затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2001 року N 74, від 7 квітня 2003 року N 212, від 18 березня 2005 року N 164, від 1 лютого 2006 року N 71, не містять норм щодо обов’язкового відрахування осіб із числа студентів після отримання ними кожного попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня, в тому числі бакалавра.
Однак, як свідчать повідомлення та звернення від організаційних ланок Профспілки, керуючись роз’ясненнями Міносвіти (які до того не пройшли державної реєстрації у Міністерстві юстиції України), студентів, що отримали дипломи бакалавра, відраховували на літні місяці з числа студентів вищих навчальних закладів III-IV  рівнів акредитації. На цей період їм не призначалася стипендія, в той час, коли постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» не встановлено норми щодо перерви впродовж двох літніх місяців у виплаті стипендії студентам, які згідно із їх заявами вступили для навчання до вищого навчального закладу III чи IV рівня акредитації за певним напрямом підготовки, після отримання ними диплома бакалавра.
При цьому зазначеним особам не забезпечувались гарантії та пільги, передбачені  для молодих спеціалістів постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням». Попри відсутність направлення на роботу, що в свою чергу унеможливило отримання відмови замовника у працевлаштуванні, такі особи позбавлені були можливості звернутися до служб зайнятості населення з метою забезпечення гарантій, передбачених Законом України «Про зайнятість населення».
Зважаючи, що роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 01.07.2005 № 1/11-3552 та від 30.12.2005 № 1/11-7794 суперечать положенням Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 № 882, Умовам прийому до вищих навчальних закладів, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить їх відкликати та не допустити порушення права студентів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, на стипендіальне забезпечення впродовж літніх місяців 2006 і наступних років при їх подальшому навчанні на старших курсах. 
 
 
Заступник Голови ЦК Профспілки                                            Г.Ф.Труханов
Лист

Схожі публікації


Догори