Про наказ Міністерства освіти і науки України № 471 від 11.06.2007р.

01012, м . Київ, Майдан Hезалежності, 2 2, Nezalezhnist Square, Kyiv, 01012, Ukraine
Teл. / факс: +38 (044) 278-62-51 tel./fax: +38 (044) 278-62-51
e-mail:dimao@uprotel.net.ua e-mail:dimao@uprotel.net.ua

Poзpaxyнковий paxyнок №26000300000922 y міській дирекції Укрсоцбанку м.Києва, MФO 322012, код 3KIIO 02605316


21.06.2007 № 02- 8 / 280 Кримському республіканському комітету,
обласним комітетам і радам,
Київській міській раді Профспілки
працівників освіти і науки України

Про наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 № 471

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома і керівництва наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 № 471 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 643 „Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”.

Додаток на 8 аркушах.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф.ТрухановМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ


11.06.2007 № 471Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 643 „Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” та з метою приведення у відповідність з цією постановою нормативно-правових актів з оплати праці

Н А К А З У Ю:

1. Унести у відповідні розділи Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, зареєстрованої Міністерством юстиції України 27.05.93 за № 56 (із змінами і доповненнями), такі зміни :
1.1. У примітці 2 до пункту 8 слова і цифри „до 0,25 мінімальної заробітної плати” замінити словами і цифрою „на 5 відсотків”;
примітку 3 до пункту 8 вилучити, а примітки 4, 5 уважати примітками 3, 4.
1.2. Назву пункту 9 викласти в такій редакції:
„9. Керівники шкіл, шкіл-дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури”;
У примітці 1 до пункту 9 цифри і слова „0,14 мінімального розміру заробітної плати” замінити цифрою і словом „5 відсотків” .
1.3. Абзац перший примітки 1 до пункту 10 викласти в такій редакції:
„1. Посадовий оклад директора Київського палацу дітей та юнацтва підвищується на 10 відсотків, завідувачів відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва - на 5 відсотків проти посадових окладів відповідних керівних працівників позашкільних навчальних закладів з кількістю учнів (вихованців) понад 600.”;
у примітці 2 до пункту 10 цифри і слова „0,41 мінімальної заробітної плати” замінити цифрою і словом „5 відсотків”, цифри „1500” замінити цифрами „600”;

2


у примітці 6 до пункту 10 цифри і слова „0,41 мінімальної заробітної плати” замінити цифрою і словами „5 відсотків посадового окладу”;
примітки 7, 8, 9 виключити, примітку 10 уважати приміткою 7;
доповнити пункт 10 приміткою 8 такого змісту :
„8. Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за керівництво зразковими колективами і народними учнівськими колективами, розроблення, апробацію та впровадження авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження, неодноразову підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському міст Києва та Севастополя) рівнях, науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку учнів до походів другої і вище категорії складності, за звання „Народний майстер” ставки заробітної плати підвищуються на 10 відсотків”.
1.4. Примітку 2) до пункту 11 викласти в такій редакції:
„2) Місячні посадові оклади завідувачів дошкільними навчальними закладами із середньомісячною кількістю дітей понад 60 за кожні наступні 60 дітей підвищуються на 3 відсотки.”;
у примітках 3), 6), 7) після слова „дошкільними” доповнити словом „навчальними” у відповідних відмінках;
у примітці 6) до пункту 11 цифри і слова „0,06 мінімальної заробітної плати” замінити цифрою і словами „3 відсотки посадового окладу”.
1.5. Назву пункту 12 викласти в такій редакції:
„12. Керівні працівники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), училищ фізичної культури";
примітки 1), 3), 8) та 10) до пункту 12 виключити. Примітки 2), 4), 5), 6), 7), 9), 11), 12), 13) уважати відповідно примітками 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9);
примітку 1) до пункту 12 викласти у такій редакції :
„1). За кожні 600 учнів понад 800 посадові оклади керівників підвищуються на 5 відсотків”;
у примітці 7) до пункту 12 цифри і слова „0,43 мінімальної заробітної плати” замінити на цифру і слово „5 відсотків”;
у примітці 8) до пункту 12 цифри і слова „0,50 мінімальної заробітної плати” замінити на цифру і слово „5 відсотків”.
1.6. Примітку 1) до пункту 13 викласти в такій редакції:
„1) Посадові оклади методистів закладів післядипломної освіти: інститутів (центрів) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення учителів; центральних, обласних навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на 15 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії”;
примітку 2) до пункту 13 викласти в такій редакції:
„2) Посадові оклади методистів районних і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на 10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії”.
У примітці 3) до пункту 13 слова „учбово-методичних” замінити словами „навчально-методичних”.
1.7. У назві та в абзацах першому та четвертому пункту 16 слово “забезпечення” замінити словом “захисту”;
в абзаці четвертому пункту 16 цифри і слова „0,66 мінімального розміру заробітної плати” замінити цифрами і словом „15-20 відсотків”;
в абзаці п’ятому пункту 16 цифри і слова „0,66 мінімального розміру заробітної плати” замінити цифрами і словом „15-20 відсотків”;

3


в абзаці шостому пункту 16 слова та цифри „встановлюються на 0,25 мінімального розміру заробітної плати вище ставок заробітної плати, передбачених для вчителів відповідної категорії” замінити словами і цифрами „установлюються на 10 відсотків вище ставки заробітної плати викладача вищої категорії”.
1.8. У підпункті „г” пункту 24 цифри і слова „0,53 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „15 відсотків”; слова „Військовий керівник-методист” виключити;
у підпункті „д” пункту 24 цифри і слова „0,33 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словом „10 відсотків”; після слів „Вихователь-методист” додати слова „Педагог-організатор-методист”, „Старший вожатий-методист”, „Практичний психолог-методист”, „Керівник гуртка-методист”, „Старший вихователь”; слова „Старший піонервожатий-методист” та „Старший військовий керівник” виключити;
у підпункті „е” пункту 24 цифри і слова „0,63 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словом „15 відсотків”;
у підпункті „є” пункту 24 цифри і слова „0,33 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словом „10 відсотків”;
абзац другий після підпункту „і” викласти в такій редакції :
„На відміну від посади „Вихователь-методист”, вихователям, що працюють в групах, яким за результатами атестації присвоєно звання „Вихователь-методист”, ставки заробітної плати підвищуються на 10 відсотків”.
1.9. В абзаці першому підпункту „а” пункту 28 слова „шкіл, шкіл-інтернатів” замінити словами „спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів”, цифри і слова „0,5 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словом „10 відсотків”;
в абзаці другому підпункту „а” пункту 28 цифри і слова „0,33 мінімальної заробітної плати” замінити цифрою і словом „5 відсотків”;
підпункт „б” пункту 28 викласти в такій редакції :
„б) керівним та педагогічним працівникам гімназій, ліцеїв, колегіумів, коледжів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, вищих професійно-технічних навчальних закладів, вищих художніх професійно-технічних навчальних закладів, професійно-художніх училищ, художніх професійно-технічних училищ на 10 відсотків”;
абзац перший підпункту „в” пункту 28 викласти в такій редакції:
„в) керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам, помічникам вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального типу, інтернатів-ліцеїв, інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, училищ фізичної культури - на 10 відсотків”;

4


в абзаці другому підпункту „в” пункту 28 слова „школах, школах-інтернатах, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах” та „класах” вилучити. Після слів „тривалого лікування” доповнити словами „у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування”. Слова „для дітей із затримкою психічного розвитку” вилучити. Слова „школах-музикантських вихованців” вилучити. Цифри і слова „0,66 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словом „20 відсотків”;
абзац третій підпункту „в” пункту 28 викласти в такій редакції :
„педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинках дитини (класах, групах) з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей хворих на активні форми туберкульозу – на 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)”.
1.10. Пункт 29 викласти в такій редакції:
„29. Посадові оклади керівних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, підвищуються :
у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання, у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, у загальноосвітніх навчальних закладах при виховних колоніях та при виправних установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах при виховних та виправних установах, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дошкільних навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування, – на 20 відсотків;
у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого лікування, – на 30 відсотків;
Керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам та помічникам вихователів загальноосвітніх, вищих I-II рівнів акредитації, професійно-

5


технічних навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 25 відсотків”.
1.11. В абзаці другому пункту 34 вилучити слова, знаки та цифри „з числа навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу” та „ , а педагогічним працівникам за цих умов підвищення ставок провадиться в розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати”.
1.12. Перше речення пункту 35 викласти в такій редакції :
„35. Керівникам шкіл та їх заступникам з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами продовженого дня (за наявності в закладі не менше двох таких груп), посадовий оклад підвищується на 5 відсотків”.
1.13. В абзаці другому пункту 41 цифри і слова „0,1 мінімальної заробітної плати за кожний працюючий комп’ютер” замінити цифрами і словами „5-10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом”;
доповнити пункт 41 абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
„Учителям та викладачам допризовної підготовки за завідування кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків від ставки заробітної плати.
Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати.”
1.14. В абзаці першому пункту 42 слова і цифри „від 0,33 до 0,43 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „10-15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за погодженням з профспілковим комітетом”.
1.15. Пункт 45 викласти в такій редакції :
„45. Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) здійснюється доплата у таких розмірах : при кількості класів (класів-комплектів) від 10 до 19 - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), від 20 до 29 - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), від 30 і більше – 30-40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного) типу здійснюється доплата у розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від кількості класів (груп). Доплата може провадиться як одному, так і декільком працівникам”.

6


1.16. В абзаці другому пункту 46 цифри і слова „0,63 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)”.
1.17. В абзаці першому пункту 48 цифри і слова „0,66 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)”.
1.18. Пункт 49 викласти в такій редакції :
„49. За завідування навчально-консультаційними пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих та і слабозорих, глухих і слабочуючих педагогічним працівникам здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)”.
1.19. У пункті 50 цифри і слова „0,83 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „15 відсотків посадового окладу”;
доповнити пункт 50 абзацами другим та третім такого змісту:
„Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за завідування майстернями та паспортизованими музеями позашкільних навчальних закладів у розмірі 15-20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями позашкільних навчальних закладів у розмірі 10-15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом”.
1.20. В абзаці першому пункту 51 слова і цифри „при кількості учнів на відділенні: від 50 до 100 – у розмірі 0,43, а понад 100 – 0,53 мінімальної заробітної плати” виключити і замінити словами і цифрами „у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати”;
в абзаці другому пункту 51 цифри і слова „0,76 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „15 відсотків ставки заробітної плати”.
1.21.У пункті 55 абзац перший викласти в такій редакції :
„55. Працівникам, які відповідають за ведення діловодства та бухгалтерського обліку у загальноосвітніх школах, уключаючи вечірні (змінні) загальноосвітні школи, школах-дитячих садках, на заочних відділеннях середніх загальноосвітніх шкіл, у інтернатах при загальноосвітніх школах, середніх музичних, художніх школах та училищах з підготовки працівників мистецтв, шкільних та міжшкільних навчально-виробничих майстернях, здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)”;
абзаци другий - п’ятий виключити. Абзаци шостий та сьомий вважати абзацами другим та третім;
в абзаці третьому пункту 55 слова і цифри „в таких розмірах: при площі сільськогосподарських угідь понад 15 га – 0,33 мінімальної заробітної плати, при наявності сільськогосподарських угідь, площа яких становить менше 15 га

7

– 0,2 мінімальної заробітної плати.” замінити словами та цифрами „у розмірі 10 відсотків посадового окладу”.
1.22. Абзац перший пункту 57 після слів „провадиться додаткова оплата” доповнити словами „ в розмірі 10 відсотків посадового окладу”;
абзаци другий і третій пункту 57 виключити.
1.23. У пункті 59 після слова „Лаборантам” слова „середніх загальноосвітніх шкіл” замінити словами „денних середніх загальноосвітніх навчальних закладів”, після слів „вечірніх (змінних)” слова „середніх загальноосвітніх шкіл” замінити словами „середніх загальноосвітніх навчальних закладів”, цифри і слова „0,2 мінімальної заробітної плати” замінити цифрою і словами „5 відсотків посадового окладу”.
1.24. У абзаці першому пункту 60 слова і цифри „0,33 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у вечірніх (змінних) групах 75-125 чоловік і в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у цих групах більше 125 чоловік” замінити на цифри і слова „15 відсотків посадового окладу”.
1.25. У пункті 61 слова і цифри „не менше 0,66 мінімальної заробітної плати” замінити цифрами і словами „10 відсотків посадового окладу”.
1.26. В абзаці третьому пункту 83 цифри і слова „0,33-0,43 мінімальної заробітної плати (як за завідування навчальною лабораторією)” замінити цифрами і словами „15 відсотків посадового окладу”;
в абзаці шостому пункту 83 цифри і слова „0,33-0,43 мінімальної заробітної плати (як за керівництво методичною комісією)” замінити цифрами і словами „15 відсотків посадового окладу”.

2. Установити, що розміри підвищень (знижень) посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності, які були розраховані на основі мінімальної заробітної плати і не переведені у відсотки до тарифної ставки, здійснюються у розмірах, що були зафіксовані у 1996 році.

3. Установити, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на кількох підставах, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

4. Керівникам навчальних закладів і установ з 1 травня 2007 року в межах затвердженого фонду заробітної плати запровадити визначені цим наказом розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників установ і закладів освіти в обсязі 50 відсотків установленого розміру. Конкретний розмір виплат установлюється керівником установи або закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.
Застосування цих виплат у повному обсязі запровадити з 1 січня 2008 року.

8


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огонь Ц.Г.

Міністр С.М. Ніколаєнко

Схожі публікації


Догори