Про проект Державного бюджету України на 2008 рік

01012, м . Київ, Майдан Hезалежності, 2 2, Nezalezhnist Square, Kyiv, 01012, Ukraine
Teл. / факс: +38 (044) 278-62-51 tel./fax: +38 (044) 278-62-51
e-mail:dimao@uprotel.net.ua e-mail:dimao@uprotel.net.ua

Poзpaxyнковий paxyнок №26000300000922 y міській дирекції Укрсоцбанку м.Києва, MФO 322012, код 3KIIO 02605316


19.12.2007 № 02-5 / 502
Верховна Рада України

Про проект Закону України «Про
Державний бюджет України на 2008 рік»


Від імені двохмільйонного загону освітян ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до народних депутатів України з приводу обсягів бюджетних призначень в проекті Державного бюджету України на 2008 рік на освітню галузь.

Аналіз положень законопроекту, поданого Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, засвідчує, що видатки на освіту не відповідають положенням ст.. 61 Закону України «Про освіту». Їх недостатність впродовж останніх років унеможливила створення достойних умов для перебігу навчально-виховного процесу, здобуття безоплатної якісної освіти, реалізації законодавчого визначеного рівня оплати праці працівників галузі, забезпечення житлово-побутових умов працівників та студентів.

Підтвердженням визнання державою галузі освіти пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного, культурного розвитку суспільства за переконанням освітян буде затвердження в Державному бюджеті на 2008 рік видатків на галузь в обсягах, що відповідають 10 % національного доходу та необхідних для:
- забезпечення в повному гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти, визначених ст.. 57 Закону України «Про освіту», зокрема щодо рівня посадових окладів, їх підвищення за вчені звання та наукові ступені, безоплатного забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа житлом з опаленням та освітленням, надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла тощо;
- введення оплати праці на основі ЄТС в повному обсязі із встановленням розміру мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму на працездатну особу, з дотриманням при цьому вищезазначених гарантій працівникам освіти;
- встановлення доплати за першим місцем роботи педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, відповідно до пп.. 13 п. 1 Указу Президента України № 1013;
- збільшення розміру адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, відповідно до пп.. 22 п. 1 Указу Президента України № 1013;
- виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до ст. 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
- запровадження пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до п.34 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002;
- підвищення розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів не нижче прожиткового мінімуму;
- забезпечення пільгового проїзду у транспорті студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до ст.9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», визначивши кошти у державному та місцевому бюджетах на цю мету окремими рядками;
- індексації заборгованості педагогічним та науково-педагогічним працівникам із виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту”;
- відрахування закладами, установами, організаціями системи освіти первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
- реалізації вимог ст.19 Закону України «Про охорону праці» стосовно виділення витрат на охорону праці у закладах та установах освіти у обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці з виокремленням їх окремим рядком;
- реалізації державної програми "Студентський гуртожиток";
- реалізації в повному обсязі Державної програми «Вчитель», Програми «Шкільний автобус», Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України висловлює глибоку надію, що позиція народних депутатів України при розгляді проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» сприятиме забезпеченню гарантій в фінансуванні освіти, оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, житлово-комунальних послугах педагогам сільської місцевості, підвищенню матеріально-побутового рівня студентської молоді.

Голова Профспілки Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори