Про стипендіальне забезпечення

19.11.2007  №  02 – 8 /455                            82100, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 29, Голові профкому студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

І.Гівчаку

Про стипендіальне забезпечення

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув Вашого листа щодо підвищення розміру стипендій студентам відповідно до п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 у зв’язку із запровадженням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” і повідомляє наступне.

З метою врегулювання розбіжностей між положеннями зазначених постанов ЦК звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням  внести пропозиції Уряду щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 882, які витікають із постанови Кабінету Міністрів України № 1719 для забезпечення підвищення розміру стипендій студентам, які вступили до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань «Педагогічна освіта», а також за напрямами підготовки: фізика, прикладна  фізика, математика, механіка, гірництво інших галузей знань.

Відповідні пропозиції внесені також Кабінету Міністрів України.

З тим, щоб не допустити зменшення розміру стипендії студентам, які навчаються за зазначеними вище напрямами підготовки та здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні у галузі знань «педагогічна освіта», до врегулювання питання на урядовому рівні запропоновано надати відповідні роз’яснення керівникам вищих навчальних закладів.

Заступник Голови Профспілки                                                Г.Ф.Труханов

01012,  м . Київ,    Майдан Hезалежності, 2                                            2, Nezalezhnist Square, Kyiv, 01012, Ukraine                     
          Teл. / факс: +38 (044) 278-62-51                                                             tel./fax: +38 (044) 278-62-51
             e-mail:dimao@uprotel.net.ua                                                                e-mail:dimao@uprotel.net.ua
            
            Poзpaxyнковий  paxyнок №26000300000922 y міській дирекції Укрсоцбанку м.Києва, MФO 322012, код 3KIIO 02605316
 
19.11.2007  №  02-5 / 454                                                            Кабінет Міністрів України

Про стипендіальне забезпечення

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з питання підвищення розміру стипендій студентам у зв’язку із запровадженням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”.

Згідно з п.17 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», розмір академічної стипендії збільшується студентам, які навчаються за напрямами підготовки: педагогічна освіта, фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво, а також за напрямами підготовки фізика та математика, що одночасно належать до групи спеціальностей педагогічна освіта як такі, що передбачають можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

Зазначеним напрямам підготовки постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”, яка в певній частині скасована, був присвоєний свій шифр (0701, 0702, 0801 тощо).

Шифри напрямів підготовки, що затверджені в новому Переліку, не збігаються з визначеними у постанові Кабінету Міністрів України № 882.  Крім того,  напрям підготовки «педагогічна освіта» визнано галуззю знань.

У зв’язку з цими розбіжностями виникає питання правомірності підвищення розміру стипендії студентам, які вступили до ВНЗ у 2007 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань «Педагогічна освіта», а також за напрямами підготовки: фізика, прикладна  фізика, математика, механіка, гірництво інших галузей знань.

З огляду на викладене, просимо доручити відповідним центральним органам  виконавчої влади підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 882, які витікають із постанови Кабінету Міністрів України  № 1719, з тим, щоб не допустити зменшення розміру стипендії студентам, які навчаються за зазначеними вище напрямами підготовки та здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні у галузі знань «педагогічна освіта».

Голова Профспілки                                                                     Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори