Про стипендіальне забезпечення; Штатні нормативи ЗОШ

19.11.2007 № 02-5 / 454
Кабінет Міністрів України

Про стипендіальне забезпечення


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з питання підвищення розміру стипендій студентам у зв’язку із запровадженням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”.
Згідно з п.17 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», розмір академічної стипендії збільшується студентам, які навчаються за напрямами підготовки: педагогічна освіта, фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво, а також за напрямами підготовки фізика та математика, що одночасно належать до групи спеціальностей педагогічна освіта як такі, що передбачають можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

Зазначеним напрямам підготовки постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”, яка в певній частині скасована, був присвоєний свій шифр (0701, 0702, 0801 тощо).

Шифри напрямів підготовки, що затверджені в новому Переліку, не збігаються з визначеними у постанові Кабінету Міністрів України № 882. Крім того, напрям підготовки «педагогічна освіта» визнано галуззю знань.

У зв’язку з цими розбіжностями виникає питання правомірності підвищення розміру стипендії студентам, які вступили до ВНЗ у 2007 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань «Педагогічна освіта», а також за напрямами підготовки: фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво інших галузей знань.

З огляду на викладене, просимо доручити відповідним центральним органам виконавчої влади підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 882, які витікають із постанови Кабінету Міністрів України № 1719, з тим, щоб не допустити зменшення розміру стипендії студентам, які навчаються за зазначеними вище напрямами підготовки та здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні у галузі знань «педагогічна освіта».

Голова Профспілки Л.С.Сачков

* * *


19.11.2007 № 02-5 / 453
Міністерство освіти і науки України

Про стипендіальне забезпечення

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з питання підвищення розміру стипендій студентам у зв’язку із запровадженням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”.

Згідно з п.17 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882, розмір академічної стипендії збільшується студентам, які навчаються за напрямами підготовки: педагогічна освіта, фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво, а також за напрямами підготовки фізика та математика, що одночасно належать до групи спеціальностей педагогічна освіта як такі, що передбачають можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

Зазначеним напрямам підготовки постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507 „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”, яка в певній частині скасована, був присвоєний свій шифр (0701, 0702, 0801 тощо).

Шифри напрямів підготовки, що затверджені в новому Переліку, не збігаються з визначеними у постанові Уряду № 882. Крім того, напрям підготовки «педагогічна освіта» визнано галуззю знань.

У зв’язку з цими розбіжностями виникає питання правомірності підвищення розміру стипендії студентам, які вступили до ВНЗ у 2007 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань «Педагогічна освіта», а також за напрямами підготовки: фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво інших галузей знань.

З огляду на викладене, просимо внести пропозиції Уряду щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 882, які витікають із постанови Кабінету Міністрів України № 1719.

Водночас, з тим, щоб не допустити зменшення розміру стипендії студентам, які навчаються за зазначеними вище напрямами підготовки та здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні у галузі знань «педагогічна освіта», до врегулювання питання на урядовому рівні просимо надати відповідні роз’яснення керівникам вищих навчальних закладів.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов

* * *


13.11.2007 № 02-8 / 440
Голові Вінницької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
Пугачову С. Г.

Шановний Сергію Георгійовичу!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України цілком поділяє Вашу стурбованість стосовно штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів і повідомляє наступне.

Згідно з ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти України.

З метою прискорення реалізації норм зазначеного вище закону та забезпечення створення відповідних умов праці працівникам загальноосвітніх навчальних закладів ЦК Профспілки зініціював через положення Галузевої угоди (п. 5.1.3.) взяття Міністерством освіти і науки України зобов’язання розробити типові штатні нормативи установ і закладів освіти.

Впродовж 2006-2007 років в Центральному комітеті неодноразово розглядалися різні варіанти проектів типових штатів та штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених міністерством, з внесенням до них відповідних зауважень та пропозицій. Однак до цього часу такі штатні нормативи в установленому порядку не затверджено.

Водночас Міністерством освіти і науки України листом від 19.06.2001 № 1/9-234 скеровано органам управління освіти для практичного застосування Методичні рекомендації з питань формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

При цьому слід зазначити, що сама назва цього документа свідчить про його рекомендаційний характер.

Остаточне рішення щодо чисельності посад за штатним розписом загальноосвітнього навчального закладу приймається відповідним органом державного управління освітою, якому надано право його затверджувати.

За необхідності до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування зокрема відповідно повноважень в галузі бюджету, у сфері освіти, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування» за рахунок виділених видатків можуть бути введені додаткові посади порівняно з передбаченими в Методичних рекомендаціях.

При цьому просимо взяти до уваги, що згідно із п.28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228, чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Стосовно посади заступника директора з виховної роботи, то умови її введення визначені Методичними рекомендаціями, якими не встановлено вимоги, що така посада передбачається в межах загальної кількості заступників директорів.

З повагою
Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори