Удосконалення механізму призначення і виплати академічних та соціальних стипендій

Удосконалення механізму призначення і виплати академічних  та соціальних стипендійЦК Профспілки привернув увагу Міністерства освіти і науки України на необхідність передбачення в порядку призначення і виплати стипендій студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів положень, що забезпечують дотримання їхніх прав на стипендіальне забезпечення в розмірі відповідно до вимог статті 62 Закону «Про вищу освіту».

Наголошено на необхідності встановлення мінімальної академічної та соціальної стипендії для студентів, які навчаються для здобуття освітнього ступеня магістра, в розмірі не нижче прожиткового мінімуму вже з 1 січня 2016 року та підвищення розміру всіх стипендій у зв’язку з наступними збільшеннями прожиткового мінімуму. Її виплату передбачити студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижче ніж 7 за дванадцятибальною або 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання, а тим, хто навчається на відмінно, – виплачувати підвищену стипендію.

Необхідно унормувати питання призначення та виплати соціальних стипендій усім студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів з числа усіх незахищених категорій, зокрема й студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні ними навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також підвищення стипендій тим з них, хто навчається на відмінно.

Також має передбачатися норма про підвищення розміру стипендії студентам, які навчаються за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю та за напрямами фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво, розробка корисних копалин, і студентам, які навчаються за напрямами підготовки фізика, математика і одночасно належать до напрямів та спеціальностей педагогічного профілю.

У проекті мають бути відображені питання щодо виплати підвищеної на 100 процентів стипендії особам, які навчаються, із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, гарантованої законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також призначення стипендій тим, хто навчається за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах.

У порядку доцільно передбачити норми щодо розміру та виплати стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменних стипендій, стипендій навчальних закладів та заохочувальних стипендій найобдарованішим студентам, що встановлюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міністерствами, науковими товариствами, творчими та професійними спілками, молодіжними фондами, фізичними чи юридичними особами.

Важливою є норма про виплату стипендії студентам впродовж літніх канікул, зокрема й тим, які продовжують навчання для здобуття освітнього ступеня магістра після отриманого освітньо-професійного ступеня бакалавра.

З метою заохочення студентів та учнів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності мають бути норми про використання навчальним закладом не менше 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення, порядок використання яких має погоджуватися з виборним профспілковим органом.

Академічна стипендія аспірантам і докторантам має установлюватися залежно від прожиткового мінімуму на працездатну особу, але не нижче 2 його величин.

Після надходження проекту порядку призначення і виплати академічних та соціальних стипендій до ЦК Профспілки будуть внесені в установленому порядку більш детальні пропозиції та зауваження до цього нормативного акту.

Відділ студентської молоді ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори