Кабінетом Міністрів України подано на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету на 2011 рік

Голові Верховної Ради України В.М.Литвину
від 13.12.2010 № 02-5 / 639

Про проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»


Шановний Володимире Михайловичу !

    Від імені двохмільйонного загону освітян ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас та усіх народних депутатів України з приводу обсягів бюджетних призначень на освітню галузь у проекті Державного бюджету України на 2011 рік.
    Аналіз положень законопроекту, поданого Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, засвідчує, що видатки на освіту не відповідають положенням ст. 61 Закону України «Про освіту». Їх недостатність впродовж останніх років унеможливила створення гідних умов для перебігу навчально-виховного процесу, здобуття безоплатної якісної освіти, реалізацію законодавчо гарантованого рівня оплати праці працівників галузі, забезпечення житлово-побутових умов працівників і студентів.
    Підтвердженням визнання державою галузі освіти пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного, культурного розвитку суспільства за переконанням освітян буде затвердження в Державному бюджеті на 2011 рік видатків на галузь в обсягах, що відповідають 10 % національного доходу та необхідних для:
    - забезпечення гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти, визначених ст. 57 Закону України «Про освіту», зокрема щодо рівня посадових окладів, безоплатного забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа житлом з опаленням та освітленням, надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла;
     - забезпечення оплати праці на основі ЄТС у повному обсязі із встановленням розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, з дотриманням при цьому вищезазначених гарантій працівникам освіти;
    - встановлення 20-ти відсоткової надбавки за престижність праці всім педагогічним і науково-педагогічним працівникам;
    - підвищення розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів не нижче прожиткового мінімуму.
    На необхідності підвищення рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників наголошується також в Указі Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». Зазначений Указ зобов’язує Кабінет Міністрів України вжити заходів для поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, приведення цих розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту вже починаючи з 2011 року, оголошеного в Україні Роком освіти та інформаційного суспільства. Крім того, в Указі йдеться про поширення постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» на інших педагогічних працівників.
    ЦК Профспілки працівників освіти і науки України висловлює глибоку надію, що Ваша, шановний Володимире Михайловичу, особиста позиція при розгляді проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» і підтримка її народними депутатами України сприятиме забезпеченню гарантій у фінансуванні освіти, оплаті праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, житлово-комунальних послугах педагогам, в тому числі сільської місцевості, підвищенню матеріально-побутового рівня студентської молоді.

    З глибокою повагою

    Голова Профспілки         Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори