Пропозиції Голові Верховної Ради України до проекту Державного бюджету на 2010 рік

Голові Верховної Ради України
В.М.Литвину

23.09.09 № 02-5/377

Шановний Володимире Михайловичу !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені двохмільйонного загону спілчан звертається з приводу проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
При його розгляді народними депутатами України просимо не допустити зменшення питомої ваги обсягу видатків на освіту у валовому внутрішньому продукті, забезпечивши його наближення до гарантованого статтею 61 Закону України «Про освіту» рівня.
Мінімальна заробітна плата, передбачена у статті 55 законопроекту, має бути встановлена у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, як це передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб», що набрав чинності з 1 січня 2009 року.
Потребує також змін розмір прожиткового мінімуму, передбачений статтею 54, вартісна величина якого відповідно до статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» має бути достатньою для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
В пункті 4 прикінцевих положень має бути чітко визначений розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та в терміни, передбачені для її підвищення. При цьому видатки на заробітну плату працівників освіти і науки мають забезпечити встановлення розмірів посадових окладів за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із встановленого цим законом розміру мінімальної заробітної плати, із збереженням інших, передбачених законодавством, умов оплати праці.
Обсяги видатків мають забезпечити підвищення престижності праці усіх педагогічних працівників навчальних закладів, а не лише вчителів, викладачів та майстрів виробничого навчання певних типів навчальних закладів. Встановлення статтею 56 законопроекту надбавок лише за окремими посадами педагогічних працівників призведе до нівелювання праці вихователів, музичних керівників дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, вихователів шкіл-інтернатів та груп продовженого дня, методистів, керівників навчальних закладів та їх заступників, інших педагогічних працівників, і у зв’язку з цим до погіршення мікроклімату та конфліктних ситуацій в трудових колективах.
Мають бути передбачені також кошти на забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа житлово-комунальними послугами у повному обсязі без обмежень доходами, як це встановлено статтею 37 законопроекту.
Розміри стипендії студентам, зазначені у статті 57 законопроекту, мають бути збільшені пропорційно зростанню прожиткового мінімуму, який відповідно до статті 2 Закону Про прожитковий мінімум» застосовується також при визначенні розмірів стипендій.
Видатки на забезпечення пільгового проїзду студентів у транспорті та на виготовлення документів про освіту мають забезпечити реалізацію положень ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та ст. 9 Закону України «Про вищу освіту».
Мають бути збільшені видатки на вирішення житлової проблеми педагогічних та науково-педагогічних працівників, видання підручників і посібників, а також на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, придбання шкільних автобусів.
Потребують суттєвого збільшення обсяги видатків на науку відповідно до статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та статті 62 Закону України «Про освіту».


З повагою

Голова профспілки Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори